Wat is de betekenis van Blanke verzen?

1981
2021-05-16
zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Blanke verzen

versregels zonder eindrijm.

1933
2021-05-16
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Blanke verzen

Blanke verzen - zijn rijmlooze vijfvoetige jamben, bijv. Op stillen najaarsdag, toen al de boomen het eerste kleed der gouden krankheid droegen, Toen schaterden er koopren schateringen van honderd horens over dal en heuvel. (M. Kemp.) Het eerst in Italië in gebruik gekomen onder den naam van versi sciolti bij G. Trissino in een treurspel Sophonis...

Lees verder