Wat is de betekenis van bizar?

2023-10-01
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

bizar

bizar - Bijvoeglijk naamwoord 1. niet op de normale manier, heel vreemd - De scheepsramp met de badeendjes was een heel bizar ongeluk. - Hij is een heel bizarre man, maar ondertussen wel een van de bekendste schrijvers van Nederland. Synoni...

2023-10-01
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

bizar

bizar - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: bi-zar 1. niet te voorspellen en heel anders dan gewoon ♢ hij vertelde ons een bizar verhaal 2. wat verbazing oproept, erg raar ♢ wij vinden het gedrag v...

Direct toegang tot alle 19 resultaten over bizar?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-01
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Bizar

[Fr. bizarre] grillig, zonderling, buitenissig.

2023-10-01
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Bizar

grillig; vreemd

2023-10-01
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Bizar

zonderling, vreemd, grillig.

2023-10-01
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Bizar

zonderling, grillig, eigenzinnig.

2023-10-01
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Bizar

(<Fr.-Sp.), bn. bw., grillig, wonderlijk, vreemd, niet eenvoudig en natuurlijk.

2023-10-01
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

bizar

zonderling, wonderlijk, grillig. .

2023-10-01
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

bizar

bn. (Fr. [v. Sp. bizarro = ridderlijk, prachtig]: zonderling, vreemd, grillig).

2023-10-01
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

bizar

zonderling, vreemd.

2023-10-01
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Bizar

Bizar - (zie oud-Fransch bizarre = fier, parmantig, Spaansch bizarro = ridderlijk, prachtig). Met beteekeniswijziging in tegenwoordig Nederlandsch: zonderling, onnatuurlijk.

2023-10-01
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

bizar

(bi'zar) bn. (-re) en bw. [Lat. bis. tweemaal + varius, verscheiden] vreemd en wonderlijk : een -re verschijning. Syn. → bevreemdend.

2023-10-01
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Bizar

[Sp. bizarro, ridderlijk, prachtig], bn. en bw., grillig, wonderlijk, vreemd, niet eenvoudig en natuurlijk.

2023-10-01
Vreemde woorden woordenboek

Fokko Bos (1914)

bizar

bizar - zonderling, grillig, eigenzinnig.

2023-10-01
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Bizar

(fr. bizarre) Vreemd, wonderlijk, ongerijmd, afwijkende van den regel, gekenmerkt door zucht naar het opvallende.

2023-10-01
De kleine Zuiveraar - vreemde woorden woordenboek

G.F. Callenbach (1908)

Bizar

zonderling, grillig, mal.

2023-10-01
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Bizar

zie Bijzonder.

2023-10-01
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Bizar

Bizar is een woord, afgeleid van het Italiaansch en zonderling beteekenend. Degene, dien men bizar noemt, jaagt naar het vreemde en ongewone, dat in het oog van den ge­wonen mensch bespottelijk en ongerijmd is; hij boogt op oorspronkelijkheid en wijkt af van den algemeenen regel. Zulke eene ge­kunstelde, onnatuurlijke wijze van doen draagt d...

2023-10-01
Beknopt kunstwoordenboek

I.M. Calisch (1864)

bizar

bizar - bizarre, bn. wonderlijk, vreemd