Wat is de betekenis van Bise brune?

1993
2021-05-16
Peter Timofeeff

Prisma van het Weer

Bise brune

Lokale wind in Frankrijk. Noordwestelijke bise aan de Rh“ne in de Dr“me-vallei.