Wat is de betekenis van Bipolaire stoornis?

2024-06-17
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

bipolaire stoornis

Bipolaire stoornis, ook wel bekend als manisch-depressieve stoornis, is een mentale aandoening waarbij een persoon periodiek wisselt tussen perioden van manie of hypomanie (een mildere vorm van manie) en perioden van depressie. Tijdens een episode van manie of hypomanie kan iemand zich extreem opgewonden of energiek voelen, impulsief gedrag vertone...

2024-06-17
Redactie Ensie

Psychologiebegrippen omschreven

Bipolaire stoornis

Een bipolaire stoornis is een stoornis waarbij iemand wisselende stemmingen heeft. Manische of hypomane perioden worden afgewisseld met zeer depressieve momenten. Voorheen werd een bipolaire stoornis ook wel een manisch depressieve stoornis genoemd. Een bipolaire stoornis treedt vaak op in de vroege volwassenheid. Bij mannen ligt dat gemiddeld op 2...

2024-06-17
Verpleegkundig woordenboek

Anneke van Schie (2000)

Bipolaire stoornis

Depressie, eenmalig of recidiverend.