2019-12-07

Biopsychosociaal model

een model waarin de mens gezien wordt op drie niveaus: biologisch, psychologisch en sociaal. Deze drie gebieden staan niet los van elkaar, maar beïnvloeden elkaar.