Wat is de betekenis van biologische beschikbaarheid?

1984
2023-02-05
Milieu-encyclopedie

Oosthoek milieu-encyclopedie

biologische beschikbaarheid

mate waarin en snelheid waarmee een chemische stof door het organisme vanuit de darm, longen, kieuwen of de huid wordt opgenomen. Dit gegeven is in de toxicologische risico-evaluatie van groot belang. De concentratie van een bepaalde chemische stof in het milieu te zamen met de biologische beschikbaarheid bepalen de grootte van het (schadelijk) eff...

Lees verder