Wat is de betekenis van Biologie?

2023-06-08
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Biologie

Biologie is de studie van alle levende organismen. Ook de structuur, werking, oorsprong en evolutie, spreiding, classificatie en onderlinge verbanden behoren tot de biologie. Een definitie van ‘leven’ is niet makkelijk te geven. Biologie is daarom ook een zeer breed onderwerp. Biologie heeft veel onderverdelingen, onderwerpen en discipl...

Lees verder

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Biologie?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-08
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

biologie

biologie - Zelfstandignaamwoord 1. (wetenschap) de wetenschap van de levende wezens, levensvormen en levensverschijnselen De Fransman Louis Pasteur – de vader van de biologie van de micro-organismen, en geboren in 1822 – voorspelde het al: „Het zijn de microben die het laatste woord zullen hebben.”....

Lees verder
2023-06-08
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

biologie

biologie - zelfstandig naamwoord uitspraak: bi-o-lo-gie 1. studie van alles wat leeft, dus van mensen, dieren en planten ♢ bij biologie moet je wel 100 planten leren 2. schoolvak waarbij je leert over alles wat leeft...

Lees verder
2023-06-08
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Biologie

[v. Gr. bios = leven, en -logia = leer] leer van het leven in algemene zin, bestudering van levende wezens en levensverschijnselen; de biologie omvat voornamelijk: morfologie (vormleer), fysiologie (leer der levensverrichtingen); ontstaan en erfelijkheid, verspreiding van planten en dieren.

2023-06-08
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Biologie

leer der levende wezens

2023-06-08
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

biologie

biologie - De studie van levende organismen, inclusief de structuur, werking, oorsprong en evolutie, classificatie, spreiding en onderlinge verbanden.

2023-06-08
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Biologie

de leer van de levende wezens. Zij omvat de plantkunde (botanie), de dierkunde (zoölogie) en de menskunde (antropologie). In de anatomie houdt zij zich bezig met de bouw der levende wezens; in de fysiologie tracht zij de stofwisseling en de groei, de prikkelverschijnselen, de bewegingen en de voortplanting te doorgronden. De afstammingsleer be...

Lees verder
2023-06-08
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

biologie

(G., logos = leer), leer van de levende natuur in haar volledige omvang. Algemene biologie bestudeert wat veel organismen gemeen hebben: bv. morfologie, histologie, anatomie, cytologie, embryologie, moleculaire biologie. Bijzondere biologie; vestigt aandacht op verschillen tussen de organismen, bv. systematiek, biogeografie, paleontologie.

Lees verder
2023-06-08
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Biologie

wetenschap van het leven

2023-06-08
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Biologie

is de leer van de wetenschap van het leven. Zij bestudeert vooral de levensverschijnselen. Daar dit gebied zeer groot is, omvat de b. verschillende zelfstandige wetenschappen, zoals de afstammingsleer of phylogenie, de plantkunde of botanie, de dierkunde of zoölogie, de leer der levensverrichtingen of physiologie, enz.

Lees verder
2023-06-08
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Biologie

de alomvattende wetenschap en kennis der levensverschijnselen.

2023-06-08
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Biologie

biologie, levensleer.

2023-06-08
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Biologie

biologie, levensleer.

2023-06-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Biologie

(<Gr.), v., 1. leer der levensverschijnselen in de ruimste zin; 2. de kunst om de wil van een ander aan de zijne te onderwerpen.

Lees verder
2023-06-08
Ensie 1949

Redacie Cornelis Jakob van der Klaauw, Herman Johannes Lam, George Lignac (1947)

Biologie

Wat is biologie? Wanneer we woordelijk vertalen wat biologie is, dan zou deze naamsdefinitie moeten luiden: biologie is de leer, of beter de wetenschap, van het leven. Leer wil meestal zeggen een afgerond geheel van weten, wetenschap sluit meer in het groeiend en wordend deel van ons weten. Deze naamsdefinitie van biologie als wetenschap van het le...

Lees verder
2023-06-08
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

biologie

(Fr.) v. levensleer, natuurleer der levende wezens; ook; geheimzinnige hypnotische Inwerking op de mens, waarbij zijn wilskracht en zintuigen, zo t schijnt, geheel onder beheer gesteld worden v. d. bioloog of biologist, de verrichter v. die bewerking.

2023-06-08
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Biologie

is de leer der levende wezens of organismen en omvat in de meest uitgebreide zin van het woord alles, wat de kennis van die wezens betreft. Dikwijls wordt het woord gebruikt voor een meer beperkt gebied van de wetenschap van het leven, nl. voor de leer van de levensgewoonten en levensuitingen der organismen. Zo spreekt m...

Lees verder
2023-06-08
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

biologie

v. (levensleer, natuurleer der levende wezens; hypnotische kracht, waarmee iem. de wil v. e. ander aan de zijne onderwerpt).

2023-06-08
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

biologie

v. levensleer, leer der levende wezens in de natuur.

2023-06-08
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Biologie

de wetenschap, die de levensverschijnselen bestudeert; zij heet Zoologie, waar zij op de dieren, anthropologic waar zij o/d menschen, botanie waar zi| o/d planten, ecologie waar zij o/d wisselwerking i/d levensgemeenschappen betrekking heeft.