Wat is de betekenis van Binnenlandse Veiligheidsdienst?

2005
2021-02-27
Lexicon van het Koninklijk Huis

Auteur: F.J.J. Tebbe

Binnenlandse Veiligheidsdienst

Zie Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.

1973
2021-02-27
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Binnenlandse Veiligheidsdienst

Binnenlandse Veiligheidsdienst - (BVD), Ned. burgerlijke veiligheidsdienst (1949) die de bestrijding van activiteiten tegen de staat, m.n. spionage, sabotage en subversie, tot taak heeft. Zijn taak is uitsluitend onderzoekend. De BVD ressorteert onder de minister van Binnenlandse Zaken. Een vaste commissie uit de Tweede Kamer controleert de werkzaa...

Lees verder