2019-10-20

Billijke vergoeding

Een door de rechter opgelegde (aanvullende) vergoeding van de werkgever aan de werknemer in geval de betreffende werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld (of nagelaten) tegenover de werknemer. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door de rechter. Alleen indien er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever kan de werknemer aanspraak maken op een billijke vergoeding. 'Gewoon' verwijtbaar handelen van de werkgever is niet voldoende. Het gaat daarbij om uitzonde...