Wat is de betekenis van bilirubine?

2020
2021-08-03
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

bilirubine

galkleurstof. gele of roodbruine galkleurstof die vrijkomt bij de afbraak van oude rode bloedcellen en die door ophoping in het bloed geelzucht of een gele verkleuring van de huid veroorzaakt. Voorbeelden: Bij die afbraak van rode bloedcellen wordt bilirubine gemaakt, die dan op haar beurt in de lever moet afgebroken worden vooraleer...

Lees verder
2010
2021-08-03
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

bilirubine

Een gele kleurstof in je lichaam die ontstaat wanneer rode bloedcellen worden afgebroken. (uitspraak: BIE-lie-ruu-BIE-nu) Rode bloedcellen gaan kapot bij bijvoorbeeld een blauwe plek. Die plek krijgt dan na een tijdje een gele kleur, van het gele bilirubine. Deze stof ontstaat ook wanneer rode bloedcellen in de lever worden afgebroken en komt dan m...

Lees verder
1994
2021-08-03
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Bilirubine

[v. Lat. bil is = gal, en ruber= rood] geelbruine tot roodbruine stof in de gal.

1993
2021-08-03
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Bilirubine

roodbruine galkleurstof

1974
2021-08-03
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

bilirubine

(L., bilis = gal; ruber = rood), afbraakprodukt van hemoglobine (in rode bloedcellen). Wordt in de lever uit het bloed gehaald. Gekoppeld aan glucuronzuur gaat het naar de gal (galkleurstof). Bij aandoeningen van de lever of verstopping van de gal wegen ontstaat geelzucht.

Lees verder
1973
2021-08-03
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

bilirubine

bilirubine - [Lat. bilis, gal, ruber, rood], v./m./o., een in de gal voorkomende kleurstof. Bilirubine is een roodbruine kleurstof, bestaande uit vier aaneengeschakelde pyrroolringen. De structuur komt overeen met die van protoporfyrine, waarvan het grote ringsysteem verbroken is. Bilirubine is minder gereduceerd dan »biliverdine. Beide galkl...

Lees verder
1954
2021-08-03
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Bilirubine

galkleurstof zie aldaar.

1950
2021-08-03
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Bilirubine

o., geel tot roodbruine galkleurstof.

1948
2021-08-03
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

bilirubine

v. rode galkleurstof.

1933
2021-08-03
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Bilirubine

Bilirubine - zie Galkleurstof.

1916
2021-08-03
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Bilirubine

Bilirubine, roodbruine galkleurstof, saamgesteld volgens de formule (C16H18N2O3)2 die zich in de lever, waarschijnlijk uit de bloedkleurstof, vormt: het bezit phenolkarakter, levert met alkaliën oplosbare en met aardalkaliën onoplosbare zouten, die een bestanddeel van den galsteen uitmaken. Bij oxydatie van het B. ontstaat Biliverdine, een groene k...

Lees verder