Wat is de betekenis van Bilirubine en biliverdine?

1981
2021-07-26
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Bilirubine en biliverdine

zijn galkleurstoffen. Bilirubine komt bij het ziekelijk te gronde gaan van de rode bloedlichaampjes en bij galstuwing in het bloed, vandaar in de weefsels en in de urine. Geelzucht (icterus). De galkleurstoffen ontstaan door omzetting van de bloedkleurstof.

Lees verder