Wat is de betekenis van Bijzondere Rechtspleging?

2024-07-21
Begrippenlijst WO2 Thesaurus

NIOD (2016)

Bijzondere Rechtspleging

Bijzondere rechtspleging was meteen na de Tweede Wereldoorlog de rechtspleging die tot doel had diegenen te berechten die zich tijdens de Duitse bezetting hadden schuldig gemaakt aan collaboratie, hoog- en landverraad en oorlogsmisdaden. Op 5 november 1945 werd het Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging (DGBR) ingesteld op het ministeri...

2024-07-21
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Bijzondere rechtspleging

in Nederland rechtspraak van anderen dan de gewone en administratieve rechter ter berechting van misdrijven, begaan tijdens de Duitse bezetting (1940—45) en ten dele tijdens de daaraan voorafgegane periode van oorlogsdreiging. Zij werd voornamelijk uitgeoefend door de Bijzondere Raad van Cassatie (ingesteld bij Besluit van 12.12.1945), bestaa...