Wat is de betekenis van Bijzondere bijstand?

2024-06-24
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

Bijzondere bijstand

Bijstand die alleen wordt verstrekt als iemand in bijzondere omstandigheden verkeert en daardoor hogere kosten heeft dan de kosten waarin de algemene bijstandsuitkering voorziet. Toelichting Het betreft alle bijstand die wordt verstrekt boven op de algemene bijstandsuitkering (basisnorm plus toeslagen) óf boven op een ander inkomen of uitker...

2024-06-24
Begripppenlijst Tweede Kamer

Winish Ganesh (2012)

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een uitkering op grond van de Wet Werk en Bijstand voor personen die gelet op alle feiten en omstandigheden in een moeilijke situatie verkeren. Indien een werkgever na enkele jaren besluit de arbeidsovereenkomst van een persoon niet te verlengen, krijgt de persoon in kwestie na afloop van zijn arbeidsovereenkomst in beginsel...

2024-06-24
Basisboek integrale veiligheid begrippenlijst

Wouter Stol (2006)

Bijzondere bijstand

Hulp door de krijgsmacht aan civiele autoriteiten bij terroristische of zware criminele activiteiten.