Synoniemen van bijziendheid

myopie
2019-06-17

bijziendheid

Oogafwijking waarbij je alleen voorwerpen dichtbij scherp ziet en voorwerpen veraf niet. Dit is een gezichtsstoornis waarbij de lichtbundel die je oog in gaat te sterk door het hoornvlies en de ooglens wordt gebroken. De lichtstralen komen dan op één punt samen vóór het netvlies (brandpunt) in plaats van op het netvlies zelf. Hierdoor ontstaat een onscherp beeld. Lees bij ‘verziendheid’ hoe dat zit met het brandpunt. De opticien of de oogarts lost bijziendheid op met een bril of contactl...

Lees verder
2019-06-17

bijziendheid

verschijnsel dat iemand alleen van dichtbij scherp kan zien, bijziend is; het bijziend-zijn

2019-06-17

bijziendheid

bijziendheid - Zelfstandignaamwoord 1. (medisch) een afwijking in de brandpuntsafstand van het oog waardoor alles op grotere afstand wazig gezien wordt Woordherkomst Afgeleid van bijziend met het achtervoegsel -heid. Synoniemen myopie Antoniemen verziendheid, hypermetropia, hypermetropie

Lees verder
2019-06-17

Bijziendheid

Deze oogafwijking wordt ook wel Myopie genoemd. De naam van bijziendheid zegt het al: je kan dichtbij goed zien, maar ver weg niet. Bij deze oogafwijking, is de oogbol te rond en te lang. Hierdoor valt het licht voor het netvlies waardoor er een wazig beeld voor ver weg ontstaat. Daardoor is het lastig om verkeersborden en de ondertiteling van de TV te lezen. Terwijl je weer geen moeite hebt om bijvoorbeeld een boek te lezen.

Lees verder
2019-06-17

Bijziendheid

Bijziendheid (myopie) is een gebrek van het gezigtszintuig, daarin bestaande, dat het oog geen zuiver beeld ontvangt van verwijderde voorwerpen en ze niet met scherpe omtrekken kan waarnemen. Dit ge­brek vloeit voort uit de omstandigheid, dat de evenwijdige lichtstralen, van die voor­werpen uitgaande, door de lichtbrekende deelen van het oog, zooals het hoornvlies, de kristallens en het glasachtig ligchaam, zóó gebroken worden, dat zij zich niet op een punt van het netvlies maar vóór dit...

Lees verder
2019-06-17

Bijziendheid

Bijziendheid - Bij een normaal (emmetroop) oog ligt het verst verwijderde punt, dat zonder accommodatie scherp op het netvlies wordt afgebeeld (punctum remotum) in het oneindige, d.w.z. evenwijdige stralen komen samen in één punt van het netvlies. Bij een bijziend (myoop) oog echter komen deze stralen samen in een punt vóór het netvlies: het punctum remotum ligt veel dichter bij. De breking is dus te sterk, van ver verwijderde voorwerpen kan geen scherp beeld gevormd...

Lees verder