Wat is de betekenis van bijstand?

2024-07-22
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-07-22
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-22
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

bijstand

(1991) (Leiden, stud.) bestuurscommissie die novieten of feuten begeleidt tijdens de ontgroening. Bijstandstokjes zijn goedkope, zoute stokjes. • Bijstand (Lei) bestuurscommissie die nullen begeleidt tijdens de KMT. (Albert Gillissen & Paul Olden: Het eerste Nederlandse Studentenwoordenboek. 1991) • Vanaf de rand van het balkon tuurt...

2024-07-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

bijstand

bijstand - Zelfstandignaamwoord 1. in algemene zin: geboden hulp, ondersteuning Met bijstand van het buurland wist men de vijand het hoofd te bieden. 2. (economie) (regering) een van staatswege geboden basisuitkering aan iemand die geen inkomen heeft Hij...

2024-07-22
Crisisbeheersing begrippenlijst

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (2017)

Bijstand

Bijstand is een aanvullend potentieel van buiten de eigen dienst, aangevraagd door het bevoegd gezag.

2024-07-22
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

bijstand

bijstand - zelfstandig naamwoord uitspraak: bij-stand 1. hulp van de overheid ♢ hij leeft van de bijstand 1. een bijstandstrekker [iemand die bijstand ontvangt] Zelfstandig naamwoord...

2024-07-22
Financieel Woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

bijstand

bijstand - Een uitkering die is geregeld in de Algemene Bijstandswet. De regeling is bedoeld als minimumuitkering voor een ieder die niet in zijn eigen levensbehoeften kan voorzien. De wet wordt uitgevoerd door de gemeentelijke sociale diensten.

2024-07-22
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

bijstand

bijstand - Het leveren van rechtstreekse economische of financiële hulp.

Wil je toegang tot alle 17 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-22
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)