Wat is de betekenis van Bijeenroepen?

2024-06-16
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-16
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

bijeenroepen

bijeenroepen - Werkwoord 1. (ov) aanspreken om zich te groeperen De directeur riep de medewerkers bijeen voor een belangrijke mededeling. Woordherkomst samenstelling van bijeen(bijwoord) en roepen(werkwoord)

2024-06-16
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

bijeenroepen

bijeenroepen - regelmatig werkwoord uitspraak: bij-een-roe-pen 1. uitnodigen om bij elkaar te komen ♢ ik zal de vergadering bijeenroepen Regelmatig werkwoord: bij-een-roe-pen ik roep bijeen (... ik bijeenroep)...

2024-06-16
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Bijeenroepen

v., oproppe.

2024-06-16
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-06-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Bijeenroepen

(riep bijeen, heeft bijeengeroepen), (personen) oproepen om bijeen te komen: alle buren bijeenroepen; een vergadering bijeenroepen, de leden tot samenkomst uitnodigen.

2024-06-16
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

bijeenroepen

(bij'e:n) (riep bijeen, heeft bijeengeroepen) 1. samenroepen : de leerlingen -. 2. tot een bijeenkomst uitnodigen : de Tweede Kamer -. Syn. oproepen, samenroepen.

2024-06-16
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Bijeenroepen

BIJEENROEPEN, (riep bijeen, heeft bijeengeroepen), (personen) oproepen om bijeen te komen alle buren bijeenroepen; eene vergadering bijeenroepen, de leden tot samenkomst uitnoodigen ook de Tweede Kamer bijeenroepen. BIJEENROEPING, v. (-eu), de vergadering is tot nadere bijeenroeping gescheiden