Wat is de betekenis van Bijdrage-quotiënt?

1991
2022-07-06
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Bijdrage-quotiënt

De verhouding tussen de bijdrage en de opbrengst van een produkt.