Synoniemen van bijdrage

2019-12-05

bijdrage

bijdrage - Ander woord voor brutomarge, ofwel het verschil tussen de opbrengsten van een bepaald product en de variabele kosten.

2019-12-05

Bijdrage

Het verschil tussen de opbrengst en de variabele kosten van de verkopen van een produkt of order.

2019-12-05

bijdrage

bijdrage - Zelfstandignaamwoord 1. wat men als zijn aandeel geeft tot een gemeenschappelijk doel Zijn bijdrage aan de les is zeer beperkt, want meestal komt hij te laat en zit hij daarna te spelen met zijn telefoon. Een schone lucht levert een aanzienlijke bijdrage aan de volksgezondheid. bijdrage - Werkwoord (in een bijzin) enkelvoud tegenwoordige tijd aanvoegende wijs va...

2019-12-05

Bijdrage

BIJDRAGE, v. (-n), wat men geeft of bijdraagt tot een gemeenschappelijk doel: geldelijke bijdrage; de kosten worden door vrijwillige bijdragen gedekt; — letterkundige bijdrage, toevoegsel ter aanvulling eener spreekbeurt; — geschreven memorie; — verhandeling over een wetenschappelijk onderwerp; gedenkschrift: bijdragen tot de algemeene geschiedenis.

2019-12-05

bijdrage

bijdrage - zelfstandig naamwoord uitspraak: bij-dra-ge 1. wat je er voor geld of inspanning in gestopt hebt ♢ we vragen een financiële bijdrage voor Afrika Zelfstandig naamwoord: bij-dra-ge de bijdrage de bijdragen Synoniemen aandeel

2019-12-05

Bijdrage

Bijdrage - (leer der financiën). De bijdrage is een bestemmingsheffing, welke de bijzonderheid heeft, dat de groep van hen, die haar opbrengen, door de besteding van haar opbrengst een bijzonder voordeel van de overheid verwerft. Bijv. de wegen- en rijwielbelasting in Ned.; de opbrengst van deze bel. wordt aangewend voor den aanleg van nieuwe wegen en de verbetering en het onderhoud van bestaande wegen, waardoor in het bijzonder de gebruikers van motorrijtuigen en rijwielen, die deze bel. m...