Wat is de betekenis van Bijbelvertalingen?

2024-04-22
Jodendom van A tot Z

Prof.dr. Pieter W. van der Horst (2006)

Bijbelvertalingen

Vertalingen van de Hebreeuwse bijbel werden noodzakelijk naarmate de joden het Hebreeuws als omgangstaal verruilden voor andere talen. Reeds aan het begin van de derde eeuw v. C. werd in Alexandrië de Tora in het Grieks vertaald (Septuaginta) om diasporajoden de Wet van Mozes in hun landstaal op sabbat te kunnen voorlezen. Op deze vertaling wa...

2024-04-22
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Bijbelvertalingen

Bijbelvertalingen - A) Oud-Germaansche talen. 1° In het Gotisch werd een aanzienlijk gedeelte van de H. Schrift vertaald door den Ariaanschen bisschop Wulfila (4e eeuw). Als grondtekst diende de Grieksche recensie in gebruik te Konstantinopel (recensie van Lucianus den Martelaar). Zijn zeer letterlijke overzetting is ontegenzeglijk het beste we...

2024-04-22
Christelijke encyclopedie

F.W. Grosheide (1926)

Bijbelvertalingen

Van de tallooze Bijbelvertalingen kunnen alleen de meest bekende hier worden genoemd. De oudste is de Grieksche vertaling van het Oude Testament de z.g.n. Septuaginta, waarschijnlijk gereed gekomen in de tweede eeuw v. Chr. Ook in het Syrisch moet het Oude Testament reeds vroeg zijn vertaald (eerste eeuw n. Chr. ?). Deze vertaling werd later met...