Wat is de betekenis van Bijbelcommissie?

2024-06-17
Kerkelijk woordenboek

Professor mag. dr. J.B. Kors o.p. (1967)

Bijbelcommissie

Pauselijke commissie ter behartiging der Bijbelwetenschap onder de katholieken, ingesteld door Leo XIII, 30 October 1902. Zij bestaat uit eenige → kardinalen en een veertigtal katholieke bijbelgeleerden (zie Consultoren). Haar → decreten hebben dezelfde kracht als de beslissingen van de → Romeinsche congregaties. Zij verleent de acad...

2024-06-17
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

BIJBELCOMMISSIE

(Lat.: Commissio Pontificia de re biblica) is een college, bestaande uit enkele kardinalen en een veertigtal katholieke geleerden (consultores, raadgevers), dat door Leo XIII bij apostolisch schrijven „Vigilantiae” van 30 Oct. 1902 werd opgericht met als doel: de Bijbelwetenschap onder de Katholieken te bevorderen en haar voor afdwaling...

2024-06-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Bijbelcommissie

v., R-K. college van theologen, in 1902 opgericht tot bestudering (en toezicht daarop) van bijbelvraagstukken.

2024-06-17
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Bijbelcommissie

(1). Onder de benaming Bijbelcommissie verstaat men vooreerst de congregatie van kardinalen en theologen door paus Pius IV ingesteld om de Vulgata-uitgave voor te bereiden. De commissie was gedurende de jaren 1546 tot 1592 werkzaam en telde onder haar leden beroemde mannen als de heilige kardinaal Robertus Bellarminus, Petrus Morinus en Franciscus...

2024-06-17
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

bijbelcommissie

v. (R.-K. vereniging van bijbelgeleerden, in 1902 opgericht tot oplossing van bijbelvraagstukken).

2024-06-17
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Bijbelcommissie

door Paus Leo XIII 19Ü2 geïnstalleerde comm., die toezicht houdt o/d R.K. bijbelverklaringen -studie.

2024-06-17
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Bijbelcommissie

Bijbelcommissie - pauselijke commissie ter bewaking en bevordering der bijbelwetenschap onder de Katholieken, ingesteld door Leo XIII, 30 Oct. 1902, en bestaande uit eenige kardinalen en een 40-tal Kath. biblisten (raadgevers, consultores) van verschillende landen. Haar decreten hebben dezelfde kracht als de beslissingen van de Romeinsche Congregat...

2024-06-17
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Bijbelcommissie

Bijbelcommissie - de door Leo XIII door Apostolisch schrijven (1902) ingestelde Commissio pontificia de re biblica ter bevordering van de bijbelstudie onder de Katholieken, bestaande uit Kardinalen en Consultoren, door Pius X (1904) bevestigd en begiftigd met het recht der verleening van academ. graden. De besluiten van de B., zie het tijdschr. Ned...

Gerelateerde zoekopdrachten