Wat is de betekenis van bij Jan zijn?

2024-04-16
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

bij Jan zijn

(19e eeuw) (beurs) (gezegd van obligaties) overgenomen door het ganse land. • Jan zijn (Bij -, van obligatiën wanneer ze nog niet geclasseerd zijn. De eenige kans op classeering zal bestaan in het blijven noteeren van de leeningen boven emissieprijs. (Taco H. de Beer & Eliza Laurillard: Woordenschat, verklaring van woorden en uitdrukk...