Wat is de betekenis van bifurcatie?

2023-12-10
Orthodontisch woordenboek

Dr. H.J. Remmelink (2022)

Bifurcatie

Splitsing van twee wortels van gebitselement.

2023-12-10
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

bifurcatie

bifurcatie - Zelfstandignaamwoord 1. de splitsing of deling in twee takken, zoals bij een vork of gaffel 2. (aardrijkskunde) het zeldzame verschijnsel dat een rivier zich opsplitst in twee takken met verschillende stroomgebieden Een wereldwijd uiterst zeldzaam natuurverschijnsel is de bifurcatie in d...


Direct alle 20 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-10
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Bifurcatie

[v. Lat. bifurcus = tweepuntig, van bi- = twee, dubbel, en furca = vork] vorkvormige vertakking.

2023-12-10
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Bifurcatie

gaffelvormige splitsing

2023-12-10
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

bifurcatie

onderverdeling van een klasse in slechts twee elkaar uitsluitende subklassen. - dichotomie.

2023-12-10
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Bifurcatie

verdeling in twee takken.

2023-12-10
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Bifurcatie

v. (-s, ...tiën), vork- of gaffelvormige splitsing van aderen, rivieren, wegen enz. ; plaats dier splitsing.

2023-12-10
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

bifurcatie

v. gaffelvormlge splitsing, verdeling in twee takken.

2023-12-10
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Bifurcatie

betekent het ontbreken van een waterscheiding tussen de stroomgebieden van twee rivieren. De naam werd het eerst toegepast door A. von Humboldt op de stroomverdeling van de Orinoco, die de Cassiquiare naar de Rio Negro, een zijrivier der Amazone, zendt. Andere gevallen van bifurcatie leveren de Tornea en de Kalix elf in Scandinavië, de Berkel...

2023-12-10
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

bifurcatie

v. bifurcaties, bifurcatiën (Fr. [Lat, furca = vork]: vorkvormige splitsing van rivieren, spoorlijnen, wegen; vorkvorming).

2023-12-10
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Bifurcatie

gaffelvormige splitsing v/e rivier.

2023-12-10
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Bifurcatie

Bifurcatie - een vorkvormige splitsing in twee takken, zooals de splitsing van de luchtpijp in de twee niet geheel gelijke longpijpen ter hoogte van den vierden of vijfden borstwervel.

2023-12-10
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

bifurcatie

→: bifurkatie.

2023-12-10
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Bifurcatie

betekent eigenlijk aftakking. Het woord wordt voornamelijk in de natuurkundige aardrijkskunde gebruikt, waar men er een rivier-aftakking onder verstaat, en wel bepaaldelijk een zodanige, dat één van de takken in het dal van een andere rivier uitstroomt. Men noemt dan de rivier van de splitsing tot waar hij in de andere rivier uitmondt...

2023-12-10
Pinkhof geneeskundig woordenboek

Herman Pinkhof (1923)

Bifurcatie

(furca, vork), tweevoudige vertakking, deeling in twee gelijkwaardige stukken, in het bijzonder van de luchtpijp.

2023-12-10
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof (1923)

Bifurcatie

(furca, vork), 1. tweevoudige vertakking, deling in twee gelijkwaardige stukken, in het bijzonder van de luchtpijp. 2. Operatie bij coxa vara (zie ald.) door aangeboren heupontwrichting, waarbij het hoofd van het dijbeen met een stuk van de schacht wordt afgezaagd en met de zaagvlakte aan de buitenzijde van de schacht wordt gefixeerd beneden de za...

2023-12-10
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Bifurcatie

Bifurcatie - algemeene naam voor een gaffelvormige splitsing van wegen e. d. In ’t bijzonder in gebruik voor de natuurlijke verbinding van twee stroomgebieden. B. komt voor bij splitsing van een rivier in twee takken, die zich niet meer vereenigen, maar ieder afstroomen naar een andere hoofdrivier. In tegenstelling met de voorstelling, die men vroe...

2023-12-10
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

bifurcatie

bifurcatie - v., verdeeling in twee takken.

2023-12-10
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Bifurcatie

Takvormige verdeeling of splitsing in twee takken.

2023-12-10
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Bifurcatie

vr. Fr, splitsing in twee takken (van een spoorlijn, een rivier, enz.).