Wat is de betekenis van Bier?

2020
2021-10-25
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

bier

alcoholische drank. goudgele tot donkerbruine alcoholische drank met een schuimkraagje, die gebrouwen wordt van mout, hop, gist en water. Voorbeelden: Het bier schuimt rijkelijk over de glazen. Andreas Roels, Hete zeeprikkels, 1984 "Anderhalf tot maximaal drie minuten zijn genoeg, daarna begint het bier al een beetje te...

Lees verder
2019
2021-10-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

bier

bier - Zelfstandignaamwoord 1. (drinken) een alcoholische drank die bereid is uit gerst (mout) met toevoeging van hop Wij drinken graag af en toe een biertje. 2. feestelijk onthaal Synoniemen [1] gerstenat Zie ook Bier

Lees verder
2018
2021-10-25
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

bier

bier - zelfstandig naamwoord 1. alcoholhoudende drank, gemaakt uit graan ♢ als het warm is drinken we bier 1. bier brouwen [bier maken] 2. dood bier ...

Lees verder
2016
2021-10-25
Culinair van a tot z

Culinair van a tot z

bier

Alcoholhoudende drank van ca. 5% alcohol en vervaardigd van water, gerst, hop, biergist en bijmengsels. Komt in verschillende soorten (boven- en/of ondergisting), smaken (zoals bitter tot zoet) en kleuren (helder tot donker) voor.

2002
2021-10-25
Funerair Lexicon

Encyclopedisch woordenboek over de dood (2002)

Bier

Na een begrafenis werd er, zowel in de stad als op het platteland, bier gedronken. De rouwmaaltijd was uitsluitend voor de familie. Het zogenaamde doden bier, dat vaak donker van ldeur was, had verschillende namen, zoals: leedbier, groevebier, dodenbier, lovelbier (daar de dode geloofd, geëerd werd), droefbier, troostelbier, dodengelag. Het drankmi...

Lees verder
1997
2021-10-25
Bierwoordenboek

Informatie voor en door de bierliefhebber

Bier

Bier is een verzamelnaam van verschillende soorten alcoholische dranken, die verkregen worden door het vergisten van het extract van mout, en/of andere graansoorten en door toevoeging van hop.

1997
2021-10-25
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

bier

In de 17de eeuw komt de werkwoordelijke uitdrukking zweren bij gans bier en brood voor. Ik reken bij gans bier en brood tot de verbasterde lijdensvloeken. Hier wordt ongetwijfeld gezinspeeld op brood en wijn van het Laatste Avondmaal, waarbij in de vloek de wijn vervangen is door een ‘inlandse’ drank. Ook de...

Lees verder
1985
2021-10-25
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

BIER

volksdrank, dat op alle feesten gedronken wordt, op gildedagen, teerdagen, kermissen, bruiloften en partijen. In vrijwel elk dorp had men een brouwerij; boeren maakten er hun eigen bier van de mout van haver en hop. De meeste brouwerijen zijn inmiddels, op het einde van de vorige en begin van deze eeuw, verdwenen; andere werden groot; verschillende...

Lees verder
1981
2021-10-25
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Bier

een alcoholisch genotmiddel (gemiddeld 5% alcoholgehalte), d.m.v. gisting verkregen uit mout, waaraan hop is toegevoegd.

1979
2021-10-25
drank

Wijn & drank encyclopedie

Bier

De oorsprong van bier gaat bijna net zo ver terug als die van wijn; alle volkeren hebben in alle stadia van hun beschaving altijd bier gemaakt. Afrikaanse stammen maken het van gierst, de Japanners van rijst, de Amerikanen, Europeanen, Australiërs en vele anderen maken het van gerst. Het wordt over de hele wereld gedronken, maar vooral in Belg...

Lees verder
1977
2021-10-25
Erotisch woordenboek

Hans Heestermans

bier

bier - namen van dranken fungeren vaak als metafoor van erotische attenties (vgl. vuilbier, wijn). Een oude man sprak een meysken an: ‘Schoon lief, wildi beteren mijn verdriet?’ ‘Neen ic’, seydese, ‘lieve Jan, Van uwen biere en dorst mi niet. Tis beter dat ghi van mi vliet. Ghi doet doch al verloren pijn (= moeite, H.)...

Lees verder
1973
2021-10-25
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Bier

bier, o. (-en), een door alcoholische gisting verkregen drank, bereid uit versuikerde graansoorten, m.n. uit versuikerde gerst (mout): bier brouwen; een glas bier drinken; dik of zwaar bier; dun of klein bier; dood bier, verschaald, niet meer schuimend; (als bestelling) een bier, een half bier, glas, heel of halfvol met bier; zegsw.: jong bier moet...

Lees verder
1972
2021-10-25
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Bier

o. (-en), een door alcoholische gisting uit versuikerde graansoorten, m.n. gerst, verkregen drank. Voor een overzicht van de bierproduktie zie afb.

1958
2021-10-25
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

BIER

a. B. was in de 18de eeuw nog volksdrank, al kwamen koffie, thee, jenever en brandewijn al op. Frl. had vele brouwerijen en ook bekende B.-soorten (.Dokkumer of Maarte-B., Knijp ster- en Bildt-B.). Verder werd het zware Groninger en Beventer B. nog na 1800 bij scheepsladingen ingevoerd. Naar het Groninger of klúnbier heette een vrachtschip...

Lees verder
1954
2021-10-25
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Bier

(Ned.) (1) De voornaamste grondstof voor de bierbereiding is de gerst. Verder worden nog andere zetmeelhoudende materialen, zoals rijst en mais gebruikt. Suiker wordt vrij veel verwerkt. Voor speciale b. wordt soms ook tarwe-mout gebruikt. In de mouterij wordt de gerst bij 15-20oC gekiemd. Het doel van het mouten is het vormen van enzymen, die het...

Lees verder
1954
2021-10-25
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Bier

een zwak (3-7%) alcoholische drank, uit mout en hop gebrouwen. Biergist, zie gist.

Lees verder
1952
2021-10-25
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Bier

s.n., bier (it).

1950
2021-10-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Bier

o. (-en), geestrijke, geeltot donkerbruine drank uit hop en mout (gekiemde gerst) door gisting en koking bereid: bier brouwen ; een glas bier drinken; — dik of zwaar bier; dun of klein bier; (Zuidn.) het is geen klein bier, ’t is een zaak van belang, ’t is de moeite waard ; — dood bier, verschaald, niet meer schuimend; &mdas...

Lees verder
1933
2021-10-25
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Bier

alcohol (1—6%, gewoonl. 3%) en koolzuur houdende drank, die, met variaties, reeds i/d Oudheid bekend was en bij vele wilde stammen bekend is. In Nederland bedraagt bet b.verbruik i 25 I per hoofd en per jaar, in Beigie 220 i, m Beieren 268 1; bet wereldverbruïk wordt op jaarl. 300 mill. hJ geschat. — B. bestaat uit niet volkomen ui...

Lees verder
1933
2021-10-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Bier

Bier - gistende drank, reeds ten tijde der Babyloniërs bekend. Wordt verkregen door de alcoholische gisting van wort, suikerhoudend uittreksel uit gemalen gerstemout, met water, op bepaalde temperaturen, in een roerkuip behandeld, met de bedoeling het zetmeel in suiker en dextrinen om te zetten en andere nuttige bestanddeelen in oplossing te brenge...

Lees verder