Wat is de betekenis van bien?

2022
2022-12-07
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2022.

bien

(2018) (stud.) goed. Hondsbien: zeer goed. Is dit het Franse 'bien'? • Bien: goed. (Ykwinno Hensen, Jacomine Nortier & Sterre Leufkens: Het verschil tussen lid zijn en lit zijn. Een sociolinguïstische vergelijking tussen Studententaal en Straattaal. 2018)

Lees verder
2020
2022-12-07
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Bien

Zuid-Nederlandse vorm van Albin of Groningse vorm van Ben.

1964
2022-12-07
voornamen

Voornamenboek

Bien

m Zuid-Ndl. vorm van Albin of Gron. vorm van Ben.

Lees verder
1955
2022-12-07
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Bien

goed, wel; ,,eh bien!”: welnu!

1952
2022-12-07
Frans woordenboek (FR-NL) 1950

Dr. F.P.H. Prick van Wely

Bien

I. goed; wel; mooi; zeer, veel; zeer veel; heel (wat, veel), erg; homme très bien, knappe (fatsoenlijk, gedistingeerd) man; il a bien raison, hij heeft groot gelijk; vous voilà bien!, daar zit ge nu!, dat komt er van!; je suis bien, ik ben gezond, ik voel me behaaglijk, ik heb ’t naar mijn zin. ik zit goed; c'est bien lui,...

Lees verder
1951
2022-12-07
Duits woordenboek (DU-NL) 1951

Dr. H. W. J. Kroes

Bien

bijenvolk.

1948
2022-12-07
Spaans woordenboek (SP-NL) 1948

Dr. C.F.A. van Dam

Bien

m. (het) goede; nut, welzijn, heil; bienes, pl. goederen, bezittingen, bezit, kapitaal; bienes inmuebles, o bienes raíces, pl. onroerende goederen; bienes muebles, pl. roerende goederen; bienes semovientes, pl. levende have, vee; es por su bien, het is om zijn bestwil; tener a, o por, bien una cosa, iets toestemmen, -inwilligen, -toestaan; a...

Lees verder
1916
2022-12-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Bien

Bien - (Je prends mon—partout où je le trouve) „als ik iets van mijn gading vind, onverschillig waar, neem ik het en beschouw het als mijn eigendom”. Deze woorden worden Molière in den mond gelegd. Hij zou ze gebruikt hebben, toen men hem verweet, dat hij in zijn „Fourberies de Scapin” een heel tooneel („Que diable allait-il faire dans cette galère...

Lees verder