Synoniemen van bidon

2019-11-16

bidon

afsluitbare drinkfles of drinkbeker om tijdens het sporten uit te drinken

2019-11-16

bidon

bidon: Frans voor drinkbus.

2019-11-16

bidon

Frans voor drinkbusje dat in een klem aan het fietsframe is bevestigd. Sommige renners rijden met een bidon onder het zadel. Vroeger werd het flesje van aluminium gemaakt, thans van plastic. Met de ‘kleine bidon’ bedoelt men een geprepareerd drankje, rijk aan voedingsstoffen. Ook wel: ‘mirakelse bidon’. Van Bartali werd destijds beweerd dat hij wijwater in zijn bidon deed. In het Franse argot ook wel: topette. Met slechts enige klontjes suiker in een bidon water, deed hij deze eindeloze...

2019-11-16

bidon

(de; s) - drinkfles die in een klem aan het frame van een racefiets bevestigd kan worden, syn. drinkbus. • Al de schoon koersen / die hij won / zat het in de genen / of de bidon? (Miel Vanstreels) • De ‘kleine bidon’ was letterlijk vaak een kleiner (plastic) flesje dan een normale bidon, of drinkbus. De kleine bidon werd door renners meestal in de finales gebruikt en had een magische klank, omdat niemand wist wat erin zat: cognac, brandy, champagne of... gewoon drog? De renner ging er m...

2019-11-16

Bidon

Bidon - (Fr.) uitzending zonder enige inhoud; publieke uitzending, gemaakt in een studio, waar reacties van kijkers aan toegevoegd worden.

2019-11-16

bidon

bidon - Zelfstandignaamwoord 1. waterfles voor op de fiets De waterdrager deelde de door hem opgehaalde bidons uit aan zijn ploeggenoten.

2019-11-16

bidon

bidon - [Fr., houten vat], m. (-s), 1. blikken veldfles; 2. petroleumvat.

2019-11-16

Bidon

Bidon - Henry, Fransch letterkundig criticus in de liberale Revue de Paris en romanschrijver. * 28 Juni 1873 te Givet. Zijn critiek (vooral theatrale) maakt aanspraak op een ruimen omvang van cultuur, wijsgeerige fundeering en gezonde onafhankelijkheid van oordeel. Enkele zijner werken hebben iets van het stelselmatige der wetenschappelijke literatuurgeschiedenis, terwijl hun sterke en persoonlijke stijl ze tevens tot scheppende kunst maakt. Werken: L’Année dramatique (1911 vlg.); Marie de S...

2019-11-16

bidon

(Fr.) m. blikken veldfles.