Synoniemen van Bidden

verzoeken, gebed, smeken, gesmeek
2019-06-17

Bidden

Een dagelijkse kortdurende religieuze handeling, alleen of gemeenschappelijk uitgevoerd. De gebedshouding is stilstaand, soms geknield, vaak met gesloten ogen en handen maken op voorgeschreven wijze gebaren. Tijdens het gebed wordt in stilte of hardop contact met Hogere Machten gezocht. Daarbij gaat het om een verzoek, soms om een dankbetuiging. De praktijk van het bidden bestaat uit vast omschreven herhaalde handelingen waarbinnen het contact met God en Hogere Machten centraal staan. Het doel i...

Lees verder
2019-06-17

Bidden

Bidden - ironische term voor vloeken. Vgl. achteruitbidden.

2019-06-17

bidden

bidden - Werkwoord 1. (inerg) in gebed zijn, een godheid iets vragen Voor het slapen bid ik altijd mijn avondgebed. 2. (inerg) dringend iets vragen, smeken Ik heb gesmeekt en gebeden bij de gemeente om eindelijk eens die gevaarlijke spoorwegovergang te sluiten. 3. (inerg) (ornithologie) (van vogels) klapwiekend stilhangen in de lucht Ik zag hoog in de lucht...

Lees verder
2019-06-17

Bidden

BIDDEN, (bad, heeft gebeden), zich met een gebed richten tot God voor het eten bidden; werk en bid; het morgen-, avondgebed, het Onze Vader bidden; den rozenkrans bidden, (R.-K.) zooveel gebeden zeggen als aangewezen wordt door het getal der op een koord geregen bolletjes of kralen; — dringend verzoeken, smeeken ik bid u; iem. om iets bidden; iem. om eene gunst, om genade bidden, ootmoedig verzoeken; — nu bid ik je zijt gij nu overtuigd ? (ook) wat zeg je nu van zoo iets onbeschofts, doms; ...

Lees verder
2019-06-17

bidden

bidden - onregelmatig werkwoord uitspraak: bid-den 1. praten met God ♢ voor het eten wordt altijd gebeden 2. iets dringend vragen ♢ ze bidden om vrede Onregelmatig werkwoord: bid-den ik bid jij/u bidt hij/zij bidt Lees verder

2019-06-17

Bidden

Bidden - zie GEBED.

2019-06-17

Bidden

Bidden - → Gebed.

2019-06-17

bidden

bidden - (bad, heeft gebeden), 1. hardop of voor zichzelf spreken tot God of wie men als goddelijk vereert, hetzij om te loven, te danken of om hulp en steun af te smeken: tot God — voor de verdrukten; voor het eten -; abs.: werk en bid; het onze vader —; de rozenkrans —, zoveel gebeden zeggen als aangewezen worden door het aantal van de op een koord geregen kralen; 2. dringend verzoeken, smeken: ik bid u; iemand om iets —; na lang — en smeken; 3. benaming voor sommige houdingen of bew...

Lees verder
2019-06-17

Bidden

zie Aanroepen.