Wat is de betekenis van bibliografische eenheid?

2023-11-30
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

bibliografische eenheid

elk document, deel van een document of reeks van documenten die als afzonderlijke eenheid kan worden beschreven ten behoeve van opname in een bibliografie of catalogus.