2020-02-25

BI (Business Intelligence)

Business intelligence (BI) is rapportage- en analysesoftware om bedrijfsinformatie inzichtelijk te maken. In dashboards wordt een grote hoeveelheid aan bedrijfsdata ‘leesbaar’ gemaakt. Op basis hiervan ontstaat er een helder overzicht van de bedrijfsprestaties en kan er actie worden ondernomen waar nodig. Binnen elke organisatie is er sprake van verschillende informatiestromen, die dagelijks behoorlijk wat informatie inbrengen (denk bijvoorbeeld aan omzetcijfers en voorraadgegevens). Deze in...