Wat is de betekenis van bezwering?

2019
2021-06-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

bezwering

bezwering - Zelfstandignaamwoord 1. Een stellige belofte. Die men lang niet altijd waar kan maken. 2. geestenuitbanning Bezweren, bespreken of belezen is letterlijk een bovennatuurlijke macht uitoefenen door iets voor te lezen, vaak uit een heilig geschrift, of door het lezen van bezweringsspreuken, waardoo...

Lees verder
2018
2021-06-18
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

bezwering

bezwering - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-zwe-ring 1. het door formules e.d. in je macht krijgen ♢ de bezwering door het stamhoofd duurde wel een uur 2. de formule of woorden waarmee je iemand in je macht probeert te krijg...

Lees verder
1981
2021-06-18
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Bezwering

1. handeling of spreuk waarmee heidense volken goden of geesten gunstig willen stemmen: de negerstam voerde op het ritme der trommels wilde bezweringsdansen uit om van de goden regen af te dwingen; 2. in de Katholieke Kerk kent men de duivelbezwering, een formule waarin men de duivel gebiedt weg te gaan of weg te blijven.

Lees verder
1973
2021-06-18
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

bezwering

bezwering - v. (-en), het reciteren of zingen van bepaalde heilige formules of spreuken, het vóórtbrengen van muziek of lawaai om heil te verwerven of om bevrijd te worden van rampen, ziekten of ongemak. Van de bezweringsformules verwacht men dat zij, mits op de juiste wijze gereciteerd, een gunstig effect zullen hebben. Het veelvuldigst komt bezwe...

Lees verder
1958
2021-06-18
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

BEZWERING

zie Bespreken, Betoveren. B.G., zie Benedictus Gerbrantsz.

Lees verder
1954
2021-06-18
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Bezwering

(volkskunde) Bezweringsspreuken moesten dienen om wonden te helen, ziekten van mensen en vee te verdrijven, ongedierte te weren uit stal en akker, onweer te verjagen, een zwerm bijen te vangen enz. Die spreuken gingen gepaard met geheimzinnige gebaren van de bezweerder of belezer. Deze spreuken zijn van geslacht op geslacht overgeleverd; zij werden...

Lees verder
1952
2021-06-18
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Bezwering

s., biswarring.

1950
2021-06-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Bezwering

v. (-en), het bezweren; de woorden waarmee men zulks doet.

1933
2021-06-18
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Bezwering

het onder zijn macht brengen v. bovennatuurlijke krachten, waarover reeds in den Bijbel gesproken wordt.

1933
2021-06-18
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Bezwering

Bezwering - (Lat. adiuratio) noemt men het aanwenden van den naam van God, de H. Maagd Maria, een engel of een heilige (soms ook van een heilige zaak), om iemand er toe te bewegen iets te doen of te laten. B. verschilt van den eed onder drievoudig opzicht: bij den eed doet men beroep op God om de waarheid van een gezegde of een belofte te bevestige...

Lees verder
1916
2021-06-18
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Bezwering

Bezwering, een onderdeel van de magie*. Men onderscheidt n.l. mag. handelingen, mag. spreuken, en mag. schrift, en verstaat onder b. gew. het aanwenden van mag. spreuken. De b. berust op de onderstelde geheimzinnige kracht van bep. woorden en formules, wanneer ze op de juiste wijze worden gereciteerd. Het veelvuldigst komt de b. voor bij de verdrij...

Lees verder