Wat is de betekenis van bezwarende titel?

1973
2021-04-11
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

bezwarende titel

bezwarende titel - rechtsterm die gebruikt wordt ten aanzien van bezit. Een overeenkomst kan gesloten worden onder bezwarende titel; hierbij geven beide partijen iets prijs ter wille van de verplichting die zij aangaan, of om niet, waarbij slechts één van de partijen dat doet. Op vergelijkbare wijze wordt ook gesproken over een bezitsverkrijging on...

Lees verder
1933
2021-04-11
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Bezwarende titel

Bezwarende titel - (Ned. Recht). Men onderscheidt: 1° handelingen onder b.t., waarbij degene, die een voordeel aan een ander toekent, eenige vermogensbaat geniet; en 2° handelingen om niet, waarbij zulks niet het geval is (bijv. schenking). Deze laatste heeft bijzondere rechtsgevolgen (➝ Wettelijk erfdeel; ➝ Benadeeling van schuldeischers); zie ook...

Lees verder
1916
2021-04-11
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Bezwarende titel

Bezwarende titel, zie TITEL.