Wat is de betekenis van bewustzijn?

2022
2023-01-30
Jules Grandgagnage

Schrijver, vertaler

Bewustzijn

Wat de mens kent, en uitsluitend kent, is zijn bewustzijn. Het bewustzijn bij het kind groeit elke dag door toepassing van de mentale functies van het denken, voelen, de gewaarwording en de intuïtie. Het proces waarbij iemands bewustzijn gedifferentieerd wordt van dat van anderen noemt Jung "individuatie". Jung schreef in 'De me...

Lees verder
2021
2023-01-30
Jannes H Mulder

Rotterdam

Bewustzijn

Bewustzijn is zintuiglijk ervaren er te zijn. Bewustzijn is een verzameling van ervaringen waardoor er kennis is over hoe te handelen. Ons bewustzijn ontwikkelt zich vanuit indrukken, herinneringen en ervaringen en leert ons hoe te handelen. Hetzelfde fenomeen doet zich bijvoorbeeld bij de octopus voor. Een octopus beschermt zich tegen aanvallers d...

Lees verder
2019
2023-01-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

bewustzijn

bewustzijn - Zelfstandignaamwoord 1. (psychologie) een toestand waarin men gewaarwordingen uit zijn omgeving ondergaat en besef heeft van het eigen ik, wakker Hij verloor het bewustzijn na het zien van het bloed. 2. de situatie dat je kennis van iets hebt Het po...

Lees verder
2018
2023-01-30
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

bewustzijn

bewustzijn - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-wust-zijn 1. het besef dat je er bent ♢ door de klap verloor hij zijn bewustzijn Zelfstandig naamwoord: be-wust-zijn het bewustzijn Synoniemen positieve...

Lees verder
2017
2023-01-30
Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

bewustzijn

bewustzijn - Toestand van corticale werking die een kader levert voor de integratie van de input. Er kunnen verschillende niveaus worden onderscheiden: (1) de aanwezigheid van aandacht en de mogelijkheid om die aan¬dacht doelgericht te veranderen, (2) de creatie van en het omgaan met abstracte ideeën, alsook het communi¬catief uitdrukken ervan, (3)...

Lees verder
2010
2023-01-30
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

bewustzijn

Het weten (beseffen) dat je bestaat en dat de dingen om je heen gebeuren. Er zijn twee ‘bewustzijnstoestanden’: het waken en het slapen (en dromen). Beide toestanden komen bij mensen en dieren voor. Maar er zijn allerlei vormen van ‘wakker zijn’, zoals de weg rechtop gezeten op een fiets of scooter met een helder bewustzijn (‘alertheid’), onderuit...

Lees verder
1992
2023-01-30
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Bewustzijn

Zie geest, filosofie van de.

1976
2023-01-30
Yoga lexicon

Verklarend handwoordenboek

BEWUSTZIJN

één van de twee sferen van de Psyche; de andere is het Onbewuste, B. is het vermogen tot besef, tot het weten van zichzelf en het erkennen van het bestaan der dingen. Als de vier bewustzijnsfuncties noemt Jung: het denken, de Intuïtie, het voelen en het gewaarworden. Het woord B. wordt op talloze manieren geïnterpreteerd. Me...

Lees verder
1973
2023-01-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Bewustzijn

o., 1. vermogen tot besef, tot weten en erkennen van het bestaan van zichzelf en van de wereld: de mens onderscheidt zich van het dier door zijn bewustzijn; 2. besef van een bepaalde gesteldheid, van verhoudingen: het nationaal bewustzijn; in het bewustzijn van haar kracht, door het kennen van haar kracht gesteund; 3. zintuiglijk besef: zijn bewust...

Lees verder
1965
2023-01-30
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

BEWUSTZIJN

besef. Deze term heeft verscheidene betekenissen.

1954
2023-01-30
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Bewustzijn

1. de normale geestelijke toestand van de mens waarbij hij reageert op door de zintuigen waarneembare prikkels. Deze geestelijke activiteit kan algeheel of in bepaalde onderdelen verminderd zijn tot bewusteloosheid (zie aldaar) toe. 2. zelfbewustzijn, ik-bewustzijn, het weten resp. onderscheiden tussen zichzelf en het andere, het vermogen zichzelf...

Lees verder
1952
2023-01-30
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Bewustzijn

s.n., biwustwêzen (it); buiten —, bûten westen; totkomen, bykomme.

1950
2023-01-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Bewustzijn

o., 1. vermogen tot besef, tot weten en erkennen van het bestaan van zichzelf en der dingen: de mens onderscheidt zich van het dier door zijn bewustzijn ; 2. besef van een bepaalde gesteldheid, van verhoudingen enz. : het nationaal bewustzijn; in ’t bewustzijn harer kracht, door het kennen harer kracht gesteund; 3. zintuiglijk b...

Lees verder
1947
2023-01-30
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Bewustzijn

is een uitermate samengesteld begrip, dat hierna in vier paragrafen wordt behandeld: 1. Inleiding. 2. Bewustzijn als ziel of psyche. Parallelisme en Wisselwerking. 3. Bewustzijn als zelfbewustzijn en reflexie; eenheid en omvang van het bewustzijn; aandacht. 4. Bewustzijn als kennis der drijfveren van ons gedrag. Bewustzijnspsychologie en psychologi...

Lees verder
1937
2023-01-30
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

bewustzijn

o. (helder en duidelijk besef, het weten en kennen van het bestaan van iets of van zich zelf); in het bewustzijn van zijn kracht, overtuigd van zijn kracht en er op vertrouwende; het bewustzijn verliezen, bewusteloos worden; het bewustzijn terugkrijgen; weer tot bewustzijn komen; met volle bewustzijn; bij zijn volle bewustzijn zijn.

1936
2023-01-30
Occult

Occult woordenboekje

Bewustzijn

het zich realiseren van de buitenwereld; een helder besef, het weten en erkennen, dat iets bestaat, ook, dat wij zelf bestaan. Men onderscheidt verschillende bewustzijnslagen, die men niet als streng gescheiden denkt, maar als geleidelijk in elkaar overgaande moet beschouwen. Men zegt b.v., dat in ons dag- of waakbewustzijn datgene is, waaraan wij...

Lees verder
1936
2023-01-30
Drs. P. Wijkema

Encyclopedie voor Ziel- en Opvoedkunde

Bewustzijn

1) totaliteit van gedachten, gevoelens en strevingen, voor zoverre ze door het Ik ervaren worden. 2) functie, welke de betrekking van de gedachten, gevoelens en strevingen van het individu tot zijn Ik onderhoudt, voor zover ze door zijn Ik ervaren worden (Jung).

Lees verder
1933
2023-01-30
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Bewustzijn

het weten v/h Ik omtrent zichzelf.

1933
2023-01-30
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Bewustzijn

Bewustzijn - (Lat. conscientia = medeweten) is die spheer van het zieleleven, waarin de ervaringen een zekere hoedanigheid hebben (➝ Bewust). Tot het onmiddellijke kennen van den bewustzijnsinhoud (d.i. hetgeen bewust is) is slechts eigen ondervinding in staat. Het bewustzijn wordt opgevat als een min of meer afgrensbaar gebied van het psychisch le...

Lees verder
1930
2023-01-30
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

bewustzijn

o. 1. a. Algm. het zich bewust zijn van iets: in het van zijn kracht, b. Inz. het zich bewust zijn van leven, kracht, vermogen om te denken en te voelen: bij zijn volle zijn; met volle -; zijn verliezen. terugkrijgen; buiten liggen, zijn; weer tot komen; engte des -s, het niet veel voorstellingen tegelijk bewust zijn. 2. overtuiging: in het van ti...

Lees verder