Wat is de betekenis van bewustzijn?

2021
2021-09-17
Jannes H Mulder

Schrijver op Ensie

Bewustzijn

Bewustzijn is zintuiglijk ervaren er te zijn. Bewustzijn is een verzameling van ervaringen waardoor er kennis is over hoe te handelen. Het bewustzijn van niet-menselijke dieren als een octopus en van ons, menselijks dieren ontwikkelt zich vanuit indrukken, herinneringen en ervaringen. De octopus beschermt zich tegen aanvallers door in een schelp te...

Lees verder
2019
2021-09-17
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

bewustzijn

bewustzijn - Zelfstandignaamwoord 1. (psychologie) een toestand waarin men gewaarwordingen uit zijn omgeving ondergaat en besef heeft van het eigen ik, wakker Hij verloor het bewustzijn na het zien van het bloed. 2. de situatie dat je kennis van iets hebt Het po...

Lees verder
2018
2021-09-17
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

bewustzijn

bewustzijn - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-wust-zijn 1. het besef dat je er bent ♢ door de klap verloor hij zijn bewustzijn Zelfstandig naamwoord: be-wust-zijn het bewustzijn Synoniemen positieve...

Lees verder
2017
2021-09-17
Jules Grandgagnage

Schrijver, vertaler

Bewustzijn

Wat de mens kent, en uitsluitend kent, is zijn bewustzijn. Het bewustzijn bij het kind groeit elke dag door toepassing van de mentale functies van het denken, voelen, de gewaarwording en de intuïtie. Het proces waarbij iemands bewustzijn gedifferentieerd wordt van dat van anderen noemt Jung "individuatie". Jung schreef in 'De me...

Lees verder
2017
2021-09-17
Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

bewustzijn

bewustzijn - Toestand van corticale werking die een kader levert voor de integratie van de input. Er kunnen verschillende niveaus worden onderscheiden: (1) de aanwezigheid van aandacht en de mogelijkheid om die aan¬dacht doelgericht te veranderen, (2) de creatie van en het omgaan met abstracte ideeën, alsook het communi¬catief uitdrukken ervan, (3)...

Lees verder
2010
2021-09-17
Dokterswoordenboek

Ruim 2300 medische begrippen, omschreven door Jannes van Everdingen en Arnoud van den Eerenbeemt

bewustzijn

Het weten (beseffen) dat je bestaat en dat de dingen om je heen gebeuren. Er zijn twee ‘bewustzijnstoestanden’: het waken en het slapen (en dromen). Beide toestanden komen bij mensen en dieren voor. Maar er zijn allerlei vormen van ‘wakker zijn’, zoals de weg rechtop gezeten op een fiets of scooter met een helder bewustzijn (‘alertheid’), onderuit...

Lees verder
1992
2021-09-17
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Bewustzijn

Zie geest, filosofie van de.

1976
2021-09-17
Yoga lexicon

Verklarend handwoordenboek

BEWUSTZIJN

één van de twee sferen van de Psyche; de andere is het Onbewuste, B. is het vermogen tot besef, tot het weten van zichzelf en het erkennen van het bestaan der dingen. Als de vier bewustzijnsfuncties noemt Jung: het denken, de Intuïtie, het voelen en het gewaarworden. Het woord B. wordt op talloze manieren geïnterpreteerd. Me...

Lees verder
1973
2021-09-17
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Bewustzijn

o., 1. vermogen tot besef, tot weten en erkennen van het bestaan van zichzelf en van de wereld: de mens onderscheidt zich van het dier door zijn bewustzijn; 2. besef van een bepaalde gesteldheid, van verhoudingen: het nationaal bewustzijn; in het bewustzijn van haar kracht, door het kennen van haar kracht gesteund; 3. zintuiglijk besef: zijn bewust...

Lees verder
1965
2021-09-17
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

BEWUSTZIJN

besef. Deze term heeft verscheidene betekenissen.

1954
2021-09-17
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Bewustzijn

1. de normale geestelijke toestand van de mens waarbij hij reageert op door de zintuigen waarneembare prikkels. Deze geestelijke activiteit kan algeheel of in bepaalde onderdelen verminderd zijn tot bewusteloosheid (zie aldaar) toe. 2. zelfbewustzijn, ik-bewustzijn, het weten resp. onderscheiden tussen zichzelf en het andere, het vermogen zichzelf...

Lees verder
1952
2021-09-17
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Bewustzijn

s.n., biwustwêzen (it); buiten —, bûten westen; totkomen, bykomme.

1950
2021-09-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Bewustzijn

o., 1. vermogen tot besef, tot weten en erkennen van het bestaan van zichzelf en der dingen: de mens onderscheidt zich van het dier door zijn bewustzijn ; 2. besef van een bepaalde gesteldheid, van verhoudingen enz. : het nationaal bewustzijn; in ’t bewustzijn harer kracht, door het kennen harer kracht gesteund; 3. zintuiglijk b...

Lees verder
1933
2021-09-17
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Bewustzijn

het weten v/h Ik omtrent zichzelf.

1933
2021-09-17
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Bewustzijn

Bewustzijn - (Lat. conscientia = medeweten) is die spheer van het zieleleven, waarin de ervaringen een zekere hoedanigheid hebben (➝ Bewust). Tot het onmiddellijke kennen van den bewustzijnsinhoud (d.i. hetgeen bewust is) is slechts eigen ondervinding in staat. Het bewustzijn wordt opgevat als een min of meer afgrensbaar gebied van het psychisch le...

Lees verder
1926
2021-09-17
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Bewustzijn

Dit woord komt in het tegenwoordig spraakgebruik vooral in drie beteekenissen voor. Ten eerste kan het woord „bewustzijn” beteekenen de geschiktheid om psychische handelingen te verrichten of psychische toestanden te hebben. Het vormt dan een tegenstelling met bewusteloosheid. Ten tweede wordt het woord gebezigd om aan te duiden het in...

Lees verder
1916
2021-09-17
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Bewustzijn

Bewustzijn is de algemeenste uitdrukking van het fundamentele, met niets anders vergelijkbare feit, dat aan een wezen iets bewust is. Men kan er door abstractie drie, in werkelijkheid nooit buiten elkaar voorkomende bestanddeelen in aanwijzen: 1) datgene, wat bewust is, ook wel bewustzijns-inhoud genoemd; 2) de betrekking van dien inhoud op het bew...

Lees verder
1898
2021-09-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Bewustzijn

BEWUSTZIJN, o. helder en duidelijk besef, het weten en erkennen, dat iets, ook wij zelf bestaat: engte des bewustzijns, niet vele voorstellingen kunnen tegelijk bewust zijn; in ’t bewustzijn harer kracht, door het kennen harer kracht gesteund zijn bewustzijn verliezen, bewusteloos worden; buiten bewustzijn liggen, zijn, bewusteloos.