2019-10-20

Bewijslast

De verplichting tot het leveren van bewijs in een proces.

2019-10-20

Bewijslast

de verplichting tot het leveren van bewijs.

2019-10-20

bewijslast

Verplichting tot het leveren van bewijs.

2019-10-20

bewijslast

bewijslast - Zelfstandignaamwoord 1. (juridisch) verplichting om het bewijs van bepaalde feiten te leveren Woordherkomst samenstelling van bewijs en last

2019-10-20

Bewijslast

Bewijslast. De vraag wat door den eischer of den gedaagde in een burgerlijk geding moet worden gesteld, en in geval van tegenspraak moet worden bewezen, om in zijn eisch of zijn verweer te kunnen slagen, maakt het onderwerp uit van de leer van den bewijslast. De wet geeft op die vraag geen uitsluitsel. Wèl bepaalt art. 1902 B. W.: „Een iegelijk, die beweert eenig recht te hebben of zich op eenig feit, tot staving van zijn recht of tot tegenspraak van eens anders recht (vergeL den Lat. regel:...

2019-10-20

bewijslast

bewijslast - m., verplichting voor de ene of voor de andere partij in een burgerlijk proces om het bewijs van bepaalde feiten te leveren: de — rust op de eiser. In Nederland is deze verplichting niet afdwingbaar, maar het niet slagen van het bewijs van een feit is nadelig voor de partij op wie de bewijslast rust. Bewijslast is bewijsrisico (art. 1902 BW, art. 177 WBv in het Ontwerp nieuw bewijsrecht). België. In het nieuwe Gerechtelijke Wetboek luidt art. 870: ‘Iedere partij moet het bewij...

2019-10-20

Bewijslast

Bewijslast - Burgerlijk Recht. Indien de wet of de rechter aan procesvoerende partijen oplegt iets te bewijzen, spreekt men van bewijslast. Indien de partij, op wien de bewijslast rust, in het bewijs niet slaagt, wordt hij in het ongelijk gesteld. 1° Ned. Recht. De wet geeft omtrent den b. slechts zeer algemeene regelen; de rechter kan verder den b. naar billijkheid verdeelen. In het algemeen moet degene, die de vordering instelt, bewijzen. Legt de rechter geheel of ten deele den b. op de ande...