Wat is de betekenis van bewerken?

2019
2022-08-18
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

bewerken

bewerken - Werkwoord 1. (ov) veranderen om iets voor een of ander doel geschikt te maken Het ijzer werd eerst bewerkt in de fabriek. 2. (ov), (informatica) een bestand of map wijzigen om voor een ander doel geschikt te maken Klik rechts op het bestand om het met...

Lees verder
2018
2022-08-18
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

bewerken

bewerken - regelmatig werkwoord uitspraak: be-wer-ken 1. hem proberen iets te laten doen of niet te doen ♢ hij bewerkte zijn vader net zo lang tot hij meer zakgeld kreeg 2. ergens aan werken, soms om het geschikt te maken voor i...

Lees verder
2002
2022-08-18
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

bewerken

Bewerken is: 1) (beeldend): de behandeling van materiaal zonder of met gereedschap; iets toevoegen (bijv. verven (1)) of iets wegnemen (bijv. schuren); bijv. krassen, drijven, rafelen; 2) (muziek): veranderen van de oorspronkelijke versie.

Lees verder
1973
2022-08-18
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Bewerken

(bewerkte, heeft bewerkt), 1. werk aan iets verrichten om het voor een bepaald doel geschikt te maken: de grond bewerken, ploegen, eggen enz.; aan ruwe stof een vorm geven: platina kan door zijn hoog smeltpunt moeilijk bewerkt worden; een Frans boek voor Nederlanders bewerken; 2. versieren: bewerkt hout, metaal; 3. (van geestelijk werk) met overleg...

Lees verder
1952
2022-08-18
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Bewerken

v., biwurkje, biwurkmasterje, biarbeidzje, biwarre, biweare.

1950
2022-08-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Bewerken

(bewerkte, heeft bewerkt), 1. werk aan iets verrichten om het voor een zeker doel geschikt te maken: de grond bewerken, ploegen, eggen enz. ; — aan ruwe stof een vorm geven; platina kan door zijn hoog smeltpunt moeilijk bewerkt worden ; — ruw bewerkte gereedschappen, niet fijn afgewerkt; — een Frans boek vo...

Lees verder
1937
2022-08-18
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

bewerken

bewerkte, h. bewerkt (1 van zaken: werken, zodat iets daardoor zekere verandering ondergaat; bearbeiden in verschillende toepassingen; 2 iets uitwerken, teweegbrengen; 3 tot een bepaalde gezindheid of handeling weten te brengen; 4 verp. voorzien met versieringen of andere toevoegsels): 1. de grond bewerken, beploegen enz.; ijzer bewerken, een bepaa...

Lees verder
1933
2022-08-18
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Bewerken

Bewerken - het toepassen van een behandeling met werktuigen of gereedschappen voor het verkrijgen van een bepaalden vorm of gesteldheid (bij materialen), dan wel het geschikt maken (van grond) voor de beplanting of ontginning. ➝ Scheikundige en Mechanische Technologie, ➝ Land-en Tuinbouw, ➝ Bezaaien.

1898
2022-08-18
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Bewerken

BEWERKEN, (bewerkte, heeft bewerkt), den grond bewerken, ploegen, eggen enz.; — aan ruwe stof een vorm geven platina kan door zijn hoog smeltpunt moeilijk bewerkt worden; — ruw bewerkte gereedschappen, niet fijn afgewerkt; een Fransch boek voor Nederlanders bewerkt door N. N.: — de bekwame staatsman wist den vrede te bewerken, t...

Lees verder
1898
2022-08-18
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Bewerken

zie Behandelen.