Wat is de betekenis van bewering?

2020
2021-12-07
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

bewering

dat wat beweerd wordt. dat wat beweerd wordt, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk; uitspraak die een mening of standpunt tot uiting brengt en al dan niet waar is; dat wat, al dan niet terecht, als waarheid wordt voorgesteld of staande gehouden wordt; uitspraak. Voorbeelden: 'Globalisering’ is de nieuwste kreet in econome...

Lees verder
2019
2021-12-07
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

bewering

bewering - Zelfstandignaamwoord 1. een stellige verklaring dat iets zo is, vaak zonder het geven van de redenen waarom, mening, propositie De bewering dat Wikipedia nooit van de grond zou komen is inmiddels wel weerlegd. Woordherkomst Naamwoord van handeling van beweren met het ach...

Lees verder
2018
2021-12-07
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

bewering

bewering - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-we-ring 1. iets waarvan je zegt dat het zo is ♢ jouw bewering over die oorlog, slaat nergens op Zelfstandig naamwoord: be-we-ring de bewering ...

Lees verder
1973
2021-12-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Bewering

v. (-en), het beweren: uitspraak, mening die men staande houdt: een ongegronde bewering.

1952
2021-12-07
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Bewering

s., biwearing, sizzen (it); ongegronde -en, los praet (it), praet op ’e souder.

1950
2021-12-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Bewering

v. (-en), uitspraak, mening die men staande houdt: een ongegronde bewering.

1937
2021-12-07
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

bewering

v. beweringen: een bewering staande houden.