Wat is de betekenis van bewering?

2024-04-23
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

bewering

dat wat beweerd wordt. dat wat beweerd wordt, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk; uitspraak die een mening of standpunt tot uiting brengt en al dan niet waar is; dat wat, al dan niet terecht, als waarheid wordt voorgesteld of staande gehouden wordt; uitspraak. Voorbeelden: 'Globalisering’ is de nieuwste kreet in econome...

2024-04-23
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

bewering

bewering - Zelfstandignaamwoord 1. een stellige verklaring dat iets zo is, vaak zonder het geven van de redenen waarom, mening, propositie De bewering dat Wikipedia nooit van de grond zou komen is inmiddels wel weerlegd. Woordherkomst Naamwoord van handeling van beweren met het ach...

2024-04-23
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

bewering

bewering - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-we-ring 1. iets waarvan je zegt dat het zo is ♢ jouw bewering over die oorlog, slaat nergens op Zelfstandig naamwoord: be-we-ring de bewering ...

2024-04-23
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

bewering

iets wat ‘n mens te kenne gee; gesegde.

2024-04-23
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Bewering

s., biwearing, sizzen (it); ongegronde -en, los praet (it), praet op ’e souder.

2024-04-23
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Bewering

v. (-en), uitspraak, mening die men staande houdt: een ongegronde bewering.

2024-04-23
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

bewering

v. beweringen: een bewering staande houden.

2024-04-23
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

bewering

v. (-en) 1. Eig. het beweren. 2. Metn. wat beweerd wordt: onbewezen -en.

Wil je toegang tot alle 12 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-04-23
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Bewering

v. (-en), het beweren: uitspraak, mening die men staande houdt: een ongegronde bewering.