Synoniemen van bewegen

2019-10-20

bewegen

bewegen - Werkwoord 1. (inerg) van plaats veranderen, niet stilstaan Om te kunnen bewegen hebben veel dieren een uitgebreid zenuw- en spierstelsel. 2. (ov) in beweging brengen Dat werd bewogen door de wind. 3. (refl) zich ~ actie ondernemen om een beweging te maken Na zijn ongeval kon hij zich niet meer zo goed bewegen. 4. (re...

2019-10-20

Bewegen

BEWEGEN, (bewoog, heeft bewogen), in beweging brengen; (ook) in beweging zijn: kijk, het beweegt; armen en beenen bewegen; hemel en aarde bewegen, alle middelen aanwenden, alles beproeven om iets gedaan te krijgen— zich bewegen, in beweging zijn of komen beweeg u niet; ik kan mij nauwelijks bewegen; de aarde beweegt zich; — het gemoed aandoen, vooral met medelijden vervullen: hij werd door het verhaal tot tranen toe bewogen; — aanleiding geven tot eene handeling: zijne verontwaardiging hee...

2019-10-20

bewegen

bewegen - onregelmatig werkwoord uitspraak: be-we-gen 1. zorgen dat het van stand of plaats verandert ♢ Anita kan haar arm niet bewegen 2. aanzetten om iets te doen ♢ ik kon hem er niet toe bewegen mee te gaan Algemene uitdrukkingen: 1. zij kan zich in alle kringen goed bewegen

  • 2019-10-20

    bewegen

    bewegen - (bewoog, heeft bewogen), 1. in beweging brengen, van plaats doen veranderen: armen en benen —; (zegsw.) hemel en aarde —, alle middelen aanwenden, alles beproeven om iets gedaan te krijgen; 2. in beweging houden (van werktuigen): de veer beweegt het uurwerk; de motor beweegt het schip; 3. zich —, in beweging zijn of komen: ik kan mij nauwelijks —; de aarde beweegt zich; in oneig. zin: zich weten te —, zich op de juiste manier gedragen in gezelschap; vertoeven; optreden; verke...