Wat is de betekenis van Beweegreden — drangreden — drijfveer — grond — aan¬leiding — oorzaak — reden?

1898
2021-03-09
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Beweegreden — drangreden — drijfveer — grond — aan¬leiding — oorzaak — reden

Dat wat eene handeling doet plaats hebben. De grond is datgene, waarop iéts anders rust; oorzaak is de zaak, waaruit iets anders voorkomt. De oorzaak wordt als zelf handelend gedacht; zij geeft dus het antwoord op de vraag waardoor, terwijl de reden het antwoord op de vraag waarom geeft. De uiterlijke omstandigheid, die ge¬legenheid tot...

Lees verder