Wat is de betekenis van beweegreden?

2019
2021-01-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

beweegreden

beweegreden - Zelfstandignaamwoord 1. de motivatie om in actie te komen De beweegreden voor het sluiten van de kliniek was onduidelijk. Woordherkomst samenstelling van beweeg(werkwoord) en reden Synoniemen motief, drijfveer

Lees verder
2018
2021-01-25
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

beweegreden

beweegreden - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-weeg-re-den 1. waarom je het doet ♢ zijn beweegreden is ons niet bekend 2. wat je aanvoert om een stelling te bewijzen of te ontkrachten ♢ welke...

Lees verder
2002
2021-01-25
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

beweegreden

Een beweegreden is een motief of drijfveer voor het handelen van de personages binnen het dramatisch spel, het doel waarnaar het personage streeft of de reden voor de speler om te spelen.

2001
2021-01-25
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Beweegreden

(→) Motief of drijfveer voor het handelen van de personages binnen het dramatisch spel, c.q. het doel waarnaar het personage streeft en/of de reden(en) voor de speler om te spelen. (→) Dramaturgie, (→) Dramadiactiek. Literatuur - M. van Bakkelen, Brtappeltaart H. Coppens, Een leerplan drama, 1994 - H. Coppens, Over toetsen, 1996

Lees verder
1973
2021-01-25
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

beweegreden

beweegreden - v./m. (-en), drijfveer, overweging die tot een handeling leidt, motief: de beweegredenen van zijn gedrag.

1950
2021-01-25
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Beweegreden

v. (-en), drijfveer, overweging die tot een handeling leidt: de beweegredenen van zijn gedrag.