Wat is de betekenis van beweegreden?

2024-05-30
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-30
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

beweegreden

beweegreden - Zelfstandignaamwoord 1. de motivatie om in actie te komen De beweegreden voor het sluiten van de kliniek was onduidelijk. Woordherkomst samenstelling van beweeg(werkwoord) en reden Synoniemen motief, drijfveer

2024-05-30
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

beweegreden

beweegreden - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-weeg-re-den 1. waarom je het doet ♢ zijn beweegreden is ons niet bekend 2. wat je aanvoert om een stelling te bewijzen of te ontkrachten ♢ welke...

2024-05-30
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

beweegreden

Een beweegreden is een motief of drijfveer voor het handelen van de personages binnen het dramatisch spel, het doel waarnaar het personage streeft of de reden voor de speler om te spelen.

2024-05-30
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (2001)

Beweegreden

(→) Motief of drijfveer voor het handelen van de personages binnen het dramatisch spel, c.q. het doel waarnaar het personage streeft en/of de reden(en) voor de speler om te spelen. (→) Dramaturgie, (→) Dramadiactiek. Literatuur - M. van Bakkelen, Brtappeltaart H. Coppens, Een leerplan drama, 1994 - H. Coppens, Over toetsen, 1996

2024-05-30
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-05-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Beweegreden

v. (-en), drijfveer, overweging die tot een handeling leidt: de beweegredenen van zijn gedrag.

2024-05-30
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

beweegreden

v. beweegredenen (reden, welke iemand noopt tot het doen of laten van iets, motief): de beweegredenen tot die daad, drijfveren.

Wil je toegang tot alle 11 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-30
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

beweegreden

v. (-en) reden die tot iets beweegt: -en aanvoeren, bijbrengen. Syn. drangreden, drijfveer, grond, reden.