2020-04-07

beweegreden

Een beweegreden is een motief of drijfveer voor het handelen van de personages binnen het dramatisch spel, het doel waarnaar het personage streeft of de reden voor de speler om te spelen.

2020-04-07

Beweegreden

(→) Motief of drijfveer voor het handelen van de personages binnen het dramatisch spel, c.q. het doel waarnaar het personage streeft en/of de reden(en) voor de speler om te spelen. (→) Dramaturgie, (→) Dramadiactiek. Literatuur - M. van Bakkelen, Brtappeltaart H. Coppens, Een leerplan drama, 1994 - H. Coppens, Over toetsen, 1996

2020-04-07

beweegreden

beweegreden - Zelfstandignaamwoord 1. de motivatie om in actie te komen De beweegreden voor het sluiten van de kliniek was onduidelijk. Woordherkomst samenstelling van beweeg(werkwoord) en reden Synoniemen motief, drijfveer

2020-04-07

beweegreden

beweegreden - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-weeg-re-den 1. waarom je het doet ♢ zijn beweegreden is ons niet bekend 2. wat je aanvoert om een stelling te bewijzen of te ontkrachten ♢ welke beweegredenen heb je voor die stelling? Zelfstandig naamwoord: be-weeg-re-den de beweegreden ...

2020-04-07

beweegreden

beweegreden - v./m. (-en), drijfveer, overweging die tot een handeling leidt, motief: de beweegredenen van zijn gedrag.