Wat is de betekenis van Bewaarschoolonderwijs?

2024-06-17
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Bewaarschoolonderwijs

Bewaarschoolonderwijs - in Nederland, → Voorbereidend lager onderwijs. België. De bewaarschool neemt de kinderen aan vanaf den leeftijd van drie jaar tot op het oogenblik, waarop zij aan den leerplicht onderworpen zijn. Zij vormt den overgang tusschen de opvoeding door de moeder en het lager onderricht. Het programma omvat: 1°lichamelijke opvoeding...

2024-06-17
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Bewaarschoolonderwijs

BEWAARSCHOOLONDERWIJS, o.; ...ONDERWIJZERES, v. (-sen).

Gerelateerde zoekopdrachten