Wat is de betekenis van bewaarschool?

2024-07-20
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-20
Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

bewaarschool

kleuterschool. school voor heel jonge kinderen, in Nederland van vier tot zes jaar, in Vlaanderen van twee jaar en zes maanden of drie jaar tot zes jaar; kleuterschool. Voorbeelden: De bewaarschool, de kakschool genoemd, is mij bespaard gebleven. Jan Willem Holsbergen, Het pistool van de rekening, 1981 Deze bewaarscholen werd...

2024-07-20
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

bewaarschool

bewaarschool - Zelfstandignaamwoord 1. (onderwijs) (geschiedenis) kleuterschool Woordherkomst samenstelling van bewaar(werkwoord) en school

2024-07-20
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Bewaarschool

s., iytse skoalle, biwaerskoalle, beukerskoalle.

2024-07-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Bewaarschool

v. (...scholen), school voor zeer jeugdige kinderen, inz. van 3 tot 6 jaar, waar zij worden voorbereid tot het ontvangen van lager onderwijs, kleinkinderschool.

2024-07-20
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

bewaarschool

v. bewaarscholen (school voor 2-6 jarige kinderen): naar de bewaarschool gaan.

2024-07-20
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Bewaarschool

speelschool v. kinderen beneden den leerplichtigen leeftijd, waarvan het onderwijs niet wettelijk geregeld is.

2024-07-20
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Bewaarschool

Bewaarschool - gebouw, ingericht als bewaar- en opvoedplaats van nog niet leerplichtige kinderen. De inrichting hangt af van het onderwijs-systeem. Bij de tegenwoordige b. zijn de lokalen ruim, met groote ramen tot dicht bij den vloer of glasdeuren; dikwijls kan de glaswand geheel geopend worden. De gangen breed, met aansluitende garderobes, waarin...

Wil je toegang tot alle 11 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-20
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

bewaarschool

v. (...scholen) school voor jonge kinderen.