2020-04-06

Bewaarloon

Bewaarloon zijn de kosten die banken in rekening brengen voor het bewaren van de effecten.

2020-04-06

bewaarloon

bewaarloon - Tarief voor het aanhouden van een bewaardepot.

2020-04-06

Bewaarloon

BEWAARLOON, o. bewaargeld; ...MIDDEL, o. (-en).

2020-04-06

Bewaarloon

Bewaarloon - provisie door eene bankinstelling in rekening gebracht voor de door haar in bewaring genomen waarden.