Wat is de betekenis van bevriend?

2024-06-21
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

bevriend

bevriend - Bijvoeglijk naamwoord 1. door vriendschap met elkaar verbonden De bevriende jongens zaten bij elkaar op school. 2. (wiskunde) 2 getallen zijn bevriend als ze alle twee gelijk zijn aan de som van de echte delers van het andere getal. 220 (1 + 2...

2024-06-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

bevriend

bevriend - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: be-vriend 1. goede vrienden zijn met iemand ♢ Joop en ik zijn al jaren bevriend Bijvoeglijk naamwoord: be-vriend de/het bevriende ...

2024-06-21
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

bevriend

deur vriendskap verbind.

2024-06-21
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Bevriend

adj., bifreone; zeerzijn met elkaar, wakkere great meiinoar wêze, tige meiinoar wêze; ergmet, sib mei grien mei.

2024-06-21
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-06-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Bevriend

bn., 1. door vriendschap verbonden: zij is met hem bevriend ; de bevriende mogendheden ; — van bevriende zijde vernemen, door middel van een vriend ; 2. (wisk.) bevriende getallen, twee getallen waarvan elk gelijk is aan de som v. d. echte delers v. h. andere.

2024-06-21
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

bevriend

bn. (door vriendschap verbonden): ze zijn bevriend (geworden), vrienden; bevriende mogendheden; van bevriende zijde, vriendschappelijke.

Wil je toegang tot alle 13 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-21
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

bevriend

bn. 1. door vriendschap verbonden: de -e mogendheden. 2. vriendschappelijk: van -e zijde.