Wat is de betekenis van Bevolking?

2024-05-27
Winkler Prins Studie

UNIEBOEK | HET SPECTRUM (2024)

2024-05-27
Winkler Prins Junior

Winkler Prins Encyclopedie

2024-05-27
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-27
Kamer van koophandel

Schrijver op Ensie

Bevolking

De inwoners van Nederland. In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Om redenen van statistische geheimhouding zijn de aantalle...

2024-05-27
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

bevolking

bevolking - Zelfstandignaamwoord 1. (demografie) alle inwoners van een bepaald land, staat of gebied De Nederlandse bevolking bestaat uit mensen met verschillende nationaliteiten. De bevolking van Nederland groeit nog steeds. Woordherkomst...

2024-05-27
CBS begrippenlijst

CBS (2018)

Bevolking

De bewoners van een bepaald gebied. Toelichting In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van...

2024-05-27
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

bevolking

bevolking - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-vol-king 1. de mensen die in een bepaald land of een bepaald gebied wonen ♢ hoe groot is de bevolking van deze stad? Zelfstandig naamwoord: be-vol-king de bevolking...

2024-05-27
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema (2003)

bevolking

zie actief.

Wil je toegang tot alle 20 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-27
Nieuwe Groninger Encyclopedie

P. Brood, A.H. Huussen en J. van der Kooi (1999)

Bevolking

In 1796 werd in het kader van de staatkundige omvorming van de Republiek der Verenigde Nederlanden naar de eenheidsstaat de Bataafse Republiek de eerste nationale volkstelling gehouden. Het land telde toen ruim 2 miljoen inwoners, van wie er 115.000 (5,5%) in de provincie Groningen woonden. Friesland was aanzienlijk volkrijker met 163.000 inwoners,...