Wat is de betekenis van Bevoegd?

2024-07-14
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-14
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

bevoegd

bevoegd - Bijvoeglijk naamwoord 1. officieel gerechtigd zijn iets te doen Je zult in gevallen van twijfel contact moeten opnemen met het bevoegd gezag. Iemand jonger dan 18 is niet bevoegd om een motorvoertuig te besturen. Antoniemen on...

2024-07-14
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

bevoegd

bevoegd - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: be-voegd 1. ergens diploma's voor hebben ♢ hij is bevoegd om les te geven 2. het recht hebben om iets te doen ♢ ik ben niet bevoegd om daarover te oord...

2024-07-14
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Bevoegd

adj., bifoege.

2024-07-14
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-07-14
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Bevoegd

bn. (-er, -st), door de wet of enig erkend gezag tot iets (dat genoemd wordt of uit het verband blijkt) gerechtigd: de bevoegde ambtenaar; bevoegd zijn een vak te onderwijzen ; van iets aan de bevoegde macht kennis geven, wier taak en wier recht het is daarvan kennis te nemen; — in vrijer gebruik : door kennis en ervaring...

2024-07-14
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

bevoegd

bn., bw. (gerechtigd, gemachtigd, door de wet of enig erkend gezag, door kennis, ervaring): niet bevoegd om; volledig de bevoegde macht; van bevoegde zijde.

2024-07-14
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

bevoegd

bn. en bw. (-er, -st) 1. wegens aanstelling gemachtigd: de -e ambtenaar; om. 2. wegens bekwaamheid het recht op iets hebbend: een beoordelaar; ik reken mij niet over recht mee te spreken; van -e zijde. Syn. gerechtigd, ge(vol)machtigd.

Wil je toegang tot alle 14 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-14
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Bevoegd

bn. (-er, -st), door de wet of enig erkend gezag tot iets (dat genoemd wordt of uit het verband blijkt) gerechtigd: de bevoegde ambtenaar; bevoegde rechter, rechter in België, zie rechterlijke inrichting; volledig bevoegde leerkrachten; van iets aan de bevoegde macht kennis geven, wier taak en wier recht het is daarvan kennis te nemen; (in vri...