Wat is de betekenis van bevinding?

2019
2021-05-11
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

bevinding

bevinding - Zelfstandignaamwoord 1. Uitkomst van een onderzoek / waarneming / bedenking. De categorie Afwijkende medische bevinding biedt een overzicht van artikelen over symptomen, afwijkende klinische bevindingen en laboratoriumuitslagen. De bevindin...

Lees verder
2018
2021-05-11
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

bevinding

bevinding - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-vin-ding 1. uitkomst van wat je onderzoekt ♢ de agent had zijn bevindingen op papier gezet Zelfstandig naamwoord: be-vin-ding de bevinding ...

Lees verder
2017
2021-05-11
Erik van Veenendaal

internationally recognized testing expert

Bevinding

Een bevinding is elke gebeurtenis die nader onderzoek vereist.

1973
2021-05-11
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

bevinding

bevinding - v. (-en), 1. conclusie na onderzoek: ik zal u mijn bevindingen mededelen; slotsom; 2. wat men ondervindt, m.n. gewaarwording in het gemoed van gemeenschap met God: de — van een gelovige ziel.

Lees verder
1955
2021-05-11
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

BEVINDING

is een protestantse term, die in het geloofsleven het doorleefde en zelfervarene aanduidt. Stromingen, die hierop bijzondere nadruk leggen, noemt men „bevindelijk Christendom”. Dit keert zich tegen een enkel „historisch" geloof en stelt in de prediking tegenover de objectiviteit de innige subjectieve bevindelijkheid op de voo...

Lees verder
1952
2021-05-11
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Bevinding

s., bifining.

1950
2021-05-11
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Bevinding

v. (-en), 1. waarneming na onderzoek: ik zal u mijn bevinding mededelen; slotsom; 2. wat men ondervindt, inz. gewaarwording in het gemoed van gemeenschap met God: de bevinding ener gelovige ziel.

Lees verder
1926
2021-05-11
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Bevinding

In de Heilige Schrift komt het woord bevinding in de beteekenis van geestelijke, religieuse ervaring slechts eenmaal voor. In Romeinen 5 : 4 spreekt de apostel Paulus van bevinding: en de lijdzaamheid (werkt) bevinding, en de bevinding hoop, — en hier heeft het woord bevinding nog een specialen zin. Het wil hier zeggen : beproefdheid, en wijs...

Lees verder
1898
2021-05-11
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Bevinding

BEVINDING, v. (-en), uitslag van het onderzoek ik zal u mijne bevinding mededeelen; — wat men ondervindt: de bevinding eener geloovige ziel.

Lees verder