2019-12-14

Bevelshuishouding

Gezin waar­ in een autoritair opvoedingspatroon gehanteerd wordt. Gehoor­ zaamheid aan en respect voor de ouders worden als belangrijke waarden bijgebracht. De kinderen leren zich te houden aan de regels die door de ouders worden opgesteld. Discussie over wederzijdse rechten en plichten wordt niet echt op prijs gesteld, kinderen hebben weinig tot geen zeggenschap. Traditioneel is de vader het hoofd van het gezin. In de afgelopen decennia zijn autochtone Nederlandse gezinnen sterk ontwikkeld...

2019-12-14

Bevelshuishouding

een huishouding waarin ouders bevelen uitdelen die door de kinderen gehoorzaamd moeten worden.