Wat is de betekenis van Beul — henker — scherprechter?

1898
2021-08-05
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Beul — henker — scherprechter

Een persoon, die een lijf¬straffelijk vonnis voltrekt. Scherprechter is de gewone benaming. In den mond van het volk heet hij beul; hierbij denkt men bepaald aan het folteren der misdadigers (men denke aan afbeulen; vandaar ook beul = wreedaard; vrouwenbeul = een man, die zijne vrouw mishandelt). Henker, nu als zelfstandig naamwoord verouderd,...

Lees verder