Wat is de betekenis van betrekkelijk?

2019
2021-04-16
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

betrekkelijk

betrekkelijk - Bijvoeglijk naamwoord 1. enkel waarde of betekenis hebbend in vergelijking met iets anders, relatief Dat vind ik een betrekkelijk begrip. betrekkelijk - Bijwoord 1. tamelijk, nogal In die winkel zijn de artikelen betrekkelijk...

Lees verder
2018
2021-04-16
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

betrekkelijk

betrekkelijk - bijwoord uitspraak: be-trek-ke-lijk 1. behoorlijk, maar niet uitzonderlijk ♢ de aardbeien zijn betrekkelijk goedkoop Bijwoord: be-trek-ke-lijk Synoniemen nogal, redelijk, tamelijk, wel Tegenstellingen ongehoo...

Lees verder
1978
2021-04-16
Germanismen in het Nederlands

Dr. S. Theissen

Betrekkelijk

Enkele puristen signaleren een germanistisch gebruik van betrekkelijk, nl. als adjectief (D. ‘(dies)bezüglich’): ‘Aanvragen moeten worden gericht tot het betrekkelijke (—> erbij betrokken) departement’. Dit germanisme, dat te vergelijken is met het germanistisch gebruik van betreffende, heeft echter niet veel...

Lees verder
1973
2021-04-16
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

betrekkelijk

betrekkelijk - bn. en bw., in verband staande met, kunnende gerekend worden tot; 1. (taalk.), betrekkelijke voornaamwoorden, voornaamwoorden die dienen om een bepalende zin met een in een voorafgaande zin staand woord te verbinden, zie pronomen; 2. zijn waarde of betekenis hebbend alleen met betrekking tot of in vergelijking met iets dat niet genoe...

Lees verder
1952
2021-04-16
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Betrekkelijk

adv., bitreklik; dat is —, dat is foarsafier.

1950
2021-04-16
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Betrekkelijk

vz., bn. en bw., 1. kunnende of moetende gerekend worden tot, in verband staande met: de stukken tot die zaak betrekkelijk, ook als vz. : de stukken betrekkelijk die zaak [maar niet: de betrekkelijke stukken ; dit moet zijn: de betrokken stukken]; 2. (taalk.) betrekkelijke voornaamwoorden, ook relatieve ge...

Lees verder
1916
2021-04-16
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Betrekkelijk

Betrekkelijk (relatief), wat alleen in verhouding tot of in vergelijking met iets anders gedacht wordt, het tegengestelde van absoluut; verder betrekking hebbende op. Betrekkelijke waarde van een cijfer is de waarde, welke het cijfer van een getal heeft krachtens zijn plaats in het getal. Bijv. in 23 is 20 de b. w. van het cijfer 2,

1898
2021-04-16
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Betrekkelijk

BETREKKELIJK, bn. en bw. dat is betekkelijk, dat hangt er van af; — de betrekkelijke zaak, daarop betrekking hebbende; ook de stukken betrekkelijk die zaak. de betrekkelijke stukken; — (taalk.) betrekkelijke voornaamwoorden ook relatieve genoemd, voornaamwoorden die dienen om een bepalenden zin met een hoofdzin te verbinden (die, dat....

Lees verder