Wat is de betekenis van Beter een goede buur dan een verre vriend?

2020
2022-08-19
Wikiquote

Nederlandstalige gezegden

Beter een goede buur dan een verre vriend

je hebt meer aan iemand in de buurt

2011
2022-08-19
Spreekwoordenboek

Geschreven door Ed van Eeden

Beter een goede buur dan een verre vriend

Aan iemand die je direct kan helpen als dat nodig is, heb je meer dan aan een vriend die niet in de buurt is.

1977
2022-08-19
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Beter een goede buur dan een verre vriend

Deze gedachte vindt men in de bijbel, Spr. 27:10, uitgedrukt met de woorden: „Beter is een gebuur die nabij is, dan een broeder, die verre is”; evenzo in de GDS „beter een na nabuer, dan een veer vrent”. Met het oog op broeder in de bijbeltekst, zal vriend hier wel moeten worden opgevat in de oude betekenis van bloedverwant....

Lees verder
1925
2022-08-19
Nederlandse spreekwoorden

Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden (1923-1925) door F.A. Stoett

Beter een goede buur dan een verre vriend

Deze gedachte vindt men in den Bijbel, Spreuken 27:10, uitgedrukt met de woorden: Beter is een gebuer die naby is, dan een broeder die verre is, waaruit blijkt, dat vriend moet worden opgevat in den zin van bloedverwant. Bij Campen, 18: Beter een na nabuer dan een veervrent. Zie verder Grimb. II, 5382: Hout u gebuere ove...

Lees verder