Synoniemen van Betekenis

2020-02-25

Betekenis

De betekenis van iets geeft aan wat datgene daadwerkelijk inhoudt. Elk woord heeft bijvoorbeeld een betekenis, om aan te geven wat er met dat woord bedoeld wordt. Niet alleen woorden hebben een betekenis. Vaak wordt de werkelijkheid verbeeld door middel van een symbool. Verkeersborden hebben bijvoorbeeld een betekenis en maken de weggebruikers duidelijk hoe hard er gereden mag worden en wie waar voorrang heeft. Semantiek is de studie die kijkt naar de betekenis in de taalkundige zin. Semantiek h...

2020-02-25

Betekenis

Betekenisproblemen vallen uiteen in drie samenhangende hoofdgroepen: welke zaken kunnen onderwerp zijn van het werkwoord ‘betekenen’? Wat is betekenis, wat bedoelen we wanneer we zeggen dat woorden en zinnen betekenis hebben? En welke soorten betekenis zijn er, en hoe zijn die verbonden met verscheidene andere begrippen? Het werkwoord ‘betekenen’ kan als onderwerp hebben: woorden en andere symbolen, zinnen, proposities (indien opgevat als indicatieve zinnen), handelingen, kunstwerken en...

2020-02-25

betekenis

betekenis - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-te-ke-nis 1. wat bedoeld wordt ♢ ken je de betekenis van dit verkeersbord? 2. wat je belangrijk vindt ♢ ik hecht geen betekenis aan een dure auto Zelfstandig naamwoord: be-te-ke-nis de betekenis de betekenissen...

2020-02-25

betekenis

Betekenis betekent: 1) alg: de bedoeling, datgene wat de maker duidelijk wil maken; zie ook inhoud (1); 2) (dans): wat de danser, choreograaf ermee bedoelt te zeggen en wat de toeschouwer of mededanser erin herkent; hoeft niet met elkaar overeen te komen; er wordt dan ook gesproken van de bedoeling van de maker en de interpretatie door de toeschouwer.

2020-02-25

betekenis

betekenis - Zelfstandignaamwoord 1. wat iets betekent, waar iets voor staat Zoek de betekenis van dat woord maar eens op in het WikiWoordenboek. 2. wat het belang is van iets De betekenis van goed onderwijs is zeer groot. Woordherkomst Naamwoord van handeling van betekenen met het achtervoegsel -nis Synoniemen belang, belangrijkheid, gewicht, portee, significantie, zin,...

2020-02-25

Betekenis

Dat wat het beeld uitdrukt; het geheel van associaties en emoties dat het beeld teweeg kan brengen.

2020-02-25

betekenis

betekenis - v. (sen) 1. zin, begrip, inhoud van een woord of een samenstel van woorden: de betekenissen van een woord nagaan 2. datgene wat door enigerlei voorstelling wordt uitgedrukt: de — van een symbool, van een teken, zie semiotiek 3. (oneig.) dat wat iets zeggen wil, strekking: de — van een daad; 4. gewicht, belang: een persoon, een zaak van grote —; weinig — aan iets hechten.ILOSOFIE. Woorden kunnen betekenis hebben, doordat ze naar iets in de werkelijkheid verwijzen, of naar een...