Wat is de betekenis van Betekenis?

2021
2022-11-30
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Betekenis

De betekenis van iets geeft aan wat datgene daadwerkelijk inhoudt. Elk woord heeft bijvoorbeeld een betekenis, om aan te geven wat er met dat woord bedoeld wordt. Niet alleen woorden hebben een betekenis. Vaak wordt de werkelijkheid verbeeld door middel van een symbool. Verkeersborden hebben bijvoorbeeld een betekenis en maken de weggebruikers duid...

Lees verder
2019
2022-11-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

betekenis

betekenis - Zelfstandignaamwoord 1. wat iets betekent, waar iets voor staat Zoek de betekenis van dat woord maar eens op in het WikiWoordenboek. 2. wat het belang is van iets De betekenis van goed onderwijs is zeer groot. Woordherkomst...

Lees verder
2018
2022-11-30
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

betekenis

betekenis - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-te-ke-nis 1. wat bedoeld wordt ♢ ken je de betekenis van dit verkeersbord? 2. wat je belangrijk vindt ♢ ik hecht geen betekenis aan een dure auto...

Lees verder
2017
2022-11-30
Laat maar zien

Laat maar zien - Didactiek voor beeldend onderwijs

Betekenis

Dat wat het beeld uitdrukt; het geheel van associaties en emoties dat het beeld teweeg kan brengen.

2002
2022-11-30
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

betekenis

Betekenis betekent: 1) alg: de bedoeling, datgene wat de maker duidelijk wil maken; zie ook inhoud (1); 2) (dans): wat de danser, choreograaf ermee bedoelt te zeggen en wat de toeschouwer of mededanser erin herkent; hoeft niet met elkaar overeen te komen; er wordt dan ook gesproken van de bedoeling van de maker en de interpretatie door de toeschou...

Lees verder
1992
2022-11-30
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Betekenis

Betekenisproblemen vallen uiteen in drie samenhangende hoofdgroepen: welke zaken kunnen onderwerp zijn van het werkwoord ‘betekenen’? Wat is betekenis, wat bedoelen we wanneer we zeggen dat woorden en zinnen betekenis hebben? En welke soorten betekenis zijn er, en hoe zijn die verbonden met verscheidene andere begrippen? Het werkwoord ‘betekenen’ k...

Lees verder
1973
2022-11-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Betekenis

v. (sen) 1. zin, begrip, inhoud van een woord of een samenstel van woorden: de betekenissen van een woord nagaan 2. datgene wat door enigerlei voorstelling wordt uitgedrukt: de betekenis van een symbool, van een teken, zie semiotiek 3. (oneig.) dat wat iets zeggen wil, strekking: de betekenis van een daad; 4. gewicht, belang: een persoon, een za...

Lees verder
1952
2022-11-30
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Betekenis

s., bitsjutting, bitekenis, sin; van weinig —, sawnstûr(t)sk; van geen —, net dat (út)makket; iets van weinig —, in spultsje fan kalde fuotten, fan it earmhûs.

1950
2022-11-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Betekenis

v. (-sen), 1. zin, begrip, inhoud van een woord of een samenstel van woorden: de betekenis van een woord, van een gedicht, van een symbool; 2. (oneig.) dat wat iets zeggen wil, strekking : de betekenis van een daad, een beginsel, een kwestie; 3. gewicht, belang: een persoon, een zaak van grote betekenis; weinig bete...

Lees verder
1937
2022-11-30
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

betekenis

v. betekenissen (zin, beduidenis, begrip): de betekenis van een woord; een man van betekenis, gewicht; een zaak van (enige) betekenis, belang; het is van geen betekenis; het enige feit van betekenis, gewicht.

1930
2022-11-30
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

betekenis

(bə'te:kənis) v. (-sen) 1. [betekenen 1] begrip inz. met het oog op de afleiding of de samenstelling : de van een woord. Syn. zin. 2.[betekenen 4] belang, gewicht : een man, een zaak van ; dat is van geen -.

Lees verder